Gdzie ci mężczyźni?
wtorek, 06 października 2009 19:44

Kobiety i mężczyźni o podziale obowiązków domowych.
Czy rzeczywiście mężczyźni coraz bardziej angażują się w obowiązki domowe?
Podział obowiązków domowych.
Kto podejmuje decyzje?
Kto zajmuje się dziećmi?
Czy chcemy aby kobiety zamiast pracować zajmowały się domem i co one na to.

Na powyższe pytania postaramy się odpowiedzieć przedstawiając raport CBOS pt. "Kobiety i mężczyźni o podziale obowiązków domowych" z 12.06.

 

Dla osób, które uważają, że raport jest już nie aktualny zamieściliśmy dane z roku 2004. Jak widać w poniższej tabeli zmiany wcale nie zachodzą tak szybko jak potocznie się uważa:

Kto zazwyczaj w Pana(i) gospodarstwie domowym wykonuje następujące obowiązki domowe: Wskazania według terminów badań
Mężczyzna Kobieta Różnie lub wspólnie
‘04 ‘06 ‘04 ‘06 ‘04 ‘06
w procentach
- przygotowywanie posiłków 6 7 76 75 18 18
- zmywanie naczyń 8 8 71 65 21 27
- sprzątanie 6 6 69 61 25 33
- gruntowne porządki (mycie okien, trzepanie dywanów) 7 10 62 54 31 36
- pranie 3 4 87 84 10 12
- prasowanie 4 5 87 84 9 11
- codzienne zakupy 12 12 59 52 29 36
- zlecanie usług do wykonania (wzywanie hydraulika itp.) 66 59 19 21 15 20
- załatwianie spraw urzędowych 35 32 34 33 31 35
- wyrzucanie śmieci 34 32 22 23 44 45

Również takie zadania jak opieka nad dziećmi i odrabianie z nimi lekcji, a także opiekowanie się osobami kalekimi lub przewlekle chorymi, mimo iż nie dotyczą wszystkich gospodarstw domowych, w większym zakresie spadają na barki kobiet niż mężczyzn, choć w przypadku opieki nad dziećmi przeważyły odpowiedzi o wymienianiu się przy tym obowiązku lub wykonywaniu go wspólnie. Bardziej sprawiedliwie dzielona jest opieka nad zwierzętami domowymi – zazwyczaj poświęca im czas ten, kto akurat go ma.

 

Kto zazwyczaj w Pana(i) gospodarstwie domowym wykonuje następujące obowiązki domowe: Wskazania według terminów badań
Mężczyzna Kobieta Różnie lub wspólnie Nie dotyczy
‘04 ‘06 ‘04 ‘06 ‘04 ‘06 ‘04 ‘06
w procentach
- opieka nad dziećmi - 3 - 24 - 29 - 44
- odrabianie lekcji z dziećmi 4 3 21 20 12 15 63 62
- opieka nad osobami kalekimi i przewlekle chorymi 2 2 11 11 6 6 81 81
- opieka nad zwierzętami domowymi, np. wyprowadzanie psa 13 13 17 17 32 37 38 33

 

Co ciekawe, odpowiedzi kobiet i mężczyzn na pytanie o podział ról przy wykonywaniu obowiązków domowych różnią się raczej nieznacznie. Mężczyźni częściej wskazywali, że obowiązki domowe wykonują przedstawiciele obu płci na zmianę lub wspólnie, w odpowiedziach kobiet zaś rysował się wyraźniejszy rozdział ról. W przypadku spraw takich jak wyrzucanie śmieci, załatwianie spraw urzędowych i zlecanie usług do wykonania respondentki zdecydowanie rzadziej niż respondenci wskazywały mężczyzn jako wykonawców tych czynności. 

Kto zazwyczaj w Pana(i) gospodarstwie domowym wykonuje następujące obowiązki domowe: Odpowiedzi w podziale ze względu na płeć
Mężczyzna Kobieta Różnie lub wspólnie
M K M K M K
w procentach
- przygotowywanie posiłków 6 8 71 79 23 13
- zmywanie naczyń 7 10 61 70 32 20
- sprzątanie 6 8 57 64 37 28
- gruntowne porządki (mycie okien, trzepanie dywanów) 10 10 48 59 42 31
- pranie 3 6 85 83 12 11
- prasowanie 4 7 84 84 12 9
- codzienne zakupy 13 12 46 58 41 30
- zlecanie usług do wykonania (wzywanie hydraulika itp.) 66 52 14 28 20 20
- załatwianie spraw urzędowych 37 26 24 42 39 32
- wyrzucanie śmieci 38 25 14 33 48 42

W większości małżeństw to kobiety samodzielnie decydują o codziennych wydatkach na żywność czy środki czystości oraz o tym, co podać na stół. Pozostałe decyzje, dotyczące większych zakupów, wspólnego spędzania wolnego czasu oraz wychowywania dzieci, małżeństwa najczęściej podejmują wspólnie. Warto zwrócić uwagę na to, że w tych nielicznych wypadkach, kiedy o wymienionych sprawach decyduje tylko jedno z małżonków, częściej jest to kobieta. Podobnie jak w przypadku podziału obowiązków, odpowiedzi przedstawicieli obu płci mało od siebie odbiegają. Mężczyźni nieco częściej niż kobiety wskazywali na wspólne podejmowanie decyzji.

Kto najczęściej w Pana(i) gospodarstwie domowym decyduje o: Odpowiedzi badanych pozostających w związkach małżeńskich, w podziale ze względu na płeć
Pan(i) Współmałżonek Pan(i) wspólnie ze współmałżonkiem Inne osoby
M K M K M K M K
w procentach
- zwykłych wydatkach, np. na żywność, środki czystości 6 65 59 4 32 24 3 7
- większych wydatkach, np. na pralkę, telewizor 10 14 11 9 72 68 7 9
- tym, co będzie na obiad 7 74 68 4 20 14 5 8
- tym, jak spędzić wspólnie wolny czas 5 20 14 7 70 64 11 9
- spotkaniach rodzinnych, towarzyskich 3 15 9 4 78 71 10 10
 

Okazuje się, że odsetki osób skłonnych porzucić pracę zawodową na rzecz życia rodzinnego oraz tych, które jednak nie chciałyby z niej rezygnować, nawet gdyby pozwalały na to zarobki partnera, są prawie równe i wynoszą odpowiednio 47% i 45%. Kobiety w większym stopniu byłyby skłonne zrezygnować z pracy na rzecz rodziny – 58% z nich podjęłoby taką decyzję, przy czym aż 40% twierdzi to w sposób zdecydowany. Ale odsetek mężczyzn skłonnych do takiego kroku również jest stosunkowo wysoki: 35% (w tym 16% zdecydowanie).

Czy zrezygnował(a)by Pan(i) z pracy zawodowej na rzecz zajęcia się w większym stopniu domem i wychowaniem dzieci, gdyby Pana(i) żona (partnerka)/mąż (partner) zarabiał(a) wystarczająco na utrzymanie rodziny na zadowalającym poziomie? Odpowiedzi ogółu badanych Odpowiedzi mężczyzn Odpowiedzi kobiet
w procentach
Zdecydowanie tak 28 16 40
Raczej tak 19 19 18
Raczej nie 22 25 19
Zdecydowanie nie 23 32 15
Trudno powiedzieć 8 8  

Zbadaliśmy również drugą stronę tego zagadnienia, pytając osoby uczestniczące w badaniu, czy chciałyby, aby ich partnerzy życiowi zrezygnowali z pracy zawodowej, gdyby one same zarabiały wystarczająco dużo, by utrzymać rodzinę na zadowalającym poziomie. Co ciekawe, odsetek badanych akceptujących takie rozwiązanie (38%) był niższy od odsetka tych, którzy sami deklarowali chęć rezygnacji z pracy. Połowa uczestników badania (51%) nie chciałaby, aby ich małżonkowie porzucili pracę.

W tym wypadku wypowiedzi przedstawicieli obu płci różnią się jeszcze bardziej niż przy poprzednim pytaniu. Ponad połowa mężczyzn (56%) chciałaby, aby ich partnerki porzuciły pracę, gdyby byli w stanie zapewnić utrzymanie rodzinie, podczas gdy niespełna co trzeci (31%) wolałby, aby pracowały nadal. Wśród kobiet natomiast zdecydowana większość (69%) nie popiera pomysłu, aby finansowe utrzymanie rodziny spoczywało tylko na ich barkach, przeciwnego zdania zaś jest co piąta z nich (21%).

Czy chciał(a)by Pan(i), żeby Pana(i) żona (partnerka)/mąż (partner) zrezygnował(a) z pracy zawodowej, gdyby Pana(i) zarabiał(a) wystarczająco na utrzymanie rodziny na zadowalającym poziomie? Odpowiedzi ogółu badanych Odpowiedzi mężczyzn Odpowiedzi kobiet
w procentach
Zdecydowanie tak 21 33 9
Raczej tak 17 23 12
Raczej nie 26 20 32
Zdecydowanie nie 25 11 37
Trudno powiedzieć 11 13 10

 

 

 

Copyright © 2009-2018 meskimbyc.pl Wszelkie prawa zastrzeżone | mapa strony