Ranking liceów - Kraków 2017

Kolegium Europejskie z maturą międzynarodową IB najlepszym liceum w Krakowie dla kandydatów na wyższą uczelnię. W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych przedstawiamy ranking Krakowskich Liceów przygotowany na podstawie wyników matur na poziomie rozszerzonym przekazanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Dostępne rankingi liceów w Krakowie posiadają jedną podstawową wadę, nie uwzględniają liceów z maturą międzynarodową IB, w których zdawalność egzaminu maturalnego jest bardzo wysoka. Nie daje to jednak pełnego obrazu uczniom i rodzicom. Biorąc pod uwagę zalety matury międzynarodowej i jej przewagę w rekrutacji na uczelnie polskie i zagraniczne postanowiliśmy uzupełnić rankingi krakowskich liceów 2017.

ibPodstawą rankingu między innymi Gazety Krakowskiej była zdawalność matur, co nie do końca odzwierciedla  naszym zdaniem pozycję danej szkoły. Ważne jest również, a może najważniejsze ilu absolwentów matur dostało się na studia wyższe. Tu zasadnicze znaczenie mają wyniki matur i ich przeliczniki przy przyjmowaniu na studia wyższe.  Zobaczmy jak wyglądają zasady rekrutacji na przykładzie Szkoły Głównej Handlowej (SGH), czyli jednej z najbardziej prestiżowych uczelni w Polsce:

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 Dyplom IB (International Baccalaureate)

Oceny uzyskane z  przedmiotów matematyka, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, ekonomia, przelicza się na punkty kwalifikacyjne zgodnie z tabelą (dla porównania przedstawiamy obok zasady przeliczania matury międzynarodowej IB na Krakowską Akademię Wychowania Fizycznego - AWF):


Odpowiednik matury polskiej poziom rozszerzony

Odpowiednik matury polskiej poziom rozszerzony
IB HL PUNKTY SGH IB HL PUNKTY AWF
7 ​133 7 150
​6 ​120 6 135
​5 ​100 5 113
​4 ​80 4 90
​3 ​60 3 68
​2 ​40 2 45

Przelicznik matury polskiej  zgodny z zasadami rekrutacji na SGH:

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje cztery przedmioty, po jednym spośród wymienionych w ramach czterech pozycji poniższego zestawienia:

przedmiot pierwszy: matematyka lub fizyka:

(poziom rozszerzony) –  1% = 1 pkt, max. 100 pkt;

przedmiot drugi: geografia lub historia, wiedza o społeczeństwie, ekonomia, albo fizyka (jeśli nie została wybrana jako przedmiot pierwszy):

(poziom rozszerzony) – 1% = 1 pkt max. 100 pkt;

pierwszy język obcy do wyboru: angielski lub niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski:

(poziom rozszerzony) – 1% = 1 pkt max. 100 pkt;

drugi język obcy do wyboru, inny niż ten z pierwszego wyboru: angielski lub niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski:

(poziom podstawowy lub rozszerzony – przelicznik punktów rekrutacyjnych w obu przypadkach jest ten sam) –1% = 1/3 pkt max. 33 pkt;

Jak pokazuje powyższa tabela absolwenci matury międzynarodowej IB mają większe szanse na dostanie się na studia ponieważ z jednego przedmiotu mogą dostać nawet 133 punkty a z polskiej matury maksymalnie 100. Napisanie matury międzynarodowej IB na średnim poziomie tylko 5 (w skali 1-7) daje maksymalną liczbę 100 punktów, co odpowiada napisaniu matury polskiej na poziomie rozszerzonym na 100%. Poziom taki osiągają nieliczni. Potwierdzają to wyniki Kolegium Europejskiego w Krakowie, którego 100% absolwentów dostało się na studia wyższe w Polsce lub zagranicą  w roku 2016.  Jak podaje International Baccalaureate Organization średnia ocena matur w Kolegium Europejskim w Krakowie wyniosła w 2016 roku – 5,06. Oznacza to, że maturzyści otrzymaliby maksymalną liczbę punktów przy rekrutacji na niektóre uczelnie polskie np. SGH.  Jeszcze większe szanse mają uczniowie zdający maturę IB, którzy chcą dostać się na uczelnie zagraniczne, gdzie przeliczniki są znacznie lepsze i szanse uczniów z maturą IB są dużo większe. O uczniów z maturą międzynarodową IB zabiegają zagraniczne uczelnie.  Rekrutacja na niektóre uczelnie obywa się już w połowie klasy III liceum i uczeń może zostać przyjęty na podstawie przesłanych ocen z połowy ostatniej klasy liceum. W zestawieniu przygotowanym wg. punktów liczonych przy rekrutacji na studia, Kolegium Europejskie jest bezkonkurencyjne. Możemy mieć nadzieję, że dzięki Programom Śledzenia Ścieżek Kariery Absolwentów finansowych ze środków unijnych, już nie długo będzie można tworzyć rankingi szkół bazujące na procencie uczniów dostających się na wyższą uczelnie.

Ranking krakowskich liceów w przeliczeniu na punkty rekrutacyjne do SGH

Nazwa szkoły Średni wynik pisemnego egzaminu z matematyki Średni wynik pisemnego egzaminu z języka angielskiego Liczba punktów
na studia matematyka+
j.angielski
Średni wynik z egzaminu z historii Liczba
punktów
na studia matematyka+
j.angielski+
historia
Średni wynik egzaminu z biologii Liczba
punktów
na studia matematyka+
j.angielski+
biologia
Kolegium Europejskie 80 90 170 80 250 100 270
V Liceum Ogólnokształcące 71 84 155 70 225 74 229
I Liceum Ogólnokształcące 55 77 132 64 196 73 205
II Liceum Ogólnokształcące 54 74 128 63 191 57 185
Publiczne Salezjańskie LO 58 76 134 70 204 56 190
VII Prywatne Liceum Ogólnokształcące 69 86 155 80 235 75 230
VIII Liceum Ogólnokształcące 48 71 119 50 169 58 177
VI Liceum Ogólnokształcące 44 76 120 63 183 46 166
III Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO 48 82 130 68 198 43 173
VIII Prywatne Akademickie LO 74 72 146 61 207 40 186
Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów 42 75 117 51 168 57 174
III Liceum Ogólnokształcące 44 63 107

38 145

 

Copyright © 2009-2018 meskimbyc.pl Wszelkie prawa zastrzeżone | mapa strony