Czym jest matura międzynarodowa IB DP?
Wpisany przez Kolegium Europejskie   
piątek, 31 marca 2017 00:00

Czym jest matura międzynarodowa IB DP? Matury Międzynarodowa (International Baccalaurate Diploma Programme) to 2-letni program nauczania prowadzony w dwóch ostatnich klasach liceum. Przy czym nauczanie w programie matury międzynarodowej IB DP obejmuje sześć przedmiotów wybranych przez ucznia z następujących grup: język ojczysty – literatura, język obcy, nauki społeczne (np. historia, geografia, psychologia, ekonomia, biznes), nauki przyrodnicze (biologia, chemia, fizyka), matematyka oraz sztuka. Wszystkie przedmioty w programie matury międzynarodowej IB nauczane są w języku angielskim. Każdy uczeń wybiera co najmniej 3 przedmioty na poziomie rozszerzonym i 3 na poziomie podstawowym. Maturę międzynarodową zdaje się ze wszystkich sześciu przedmiotów.

matura IBOprócz nauki sześciu przedmiotów, kolejnym obowiązkowym elementem programu matury międzynarodowej IB DP jest kurs Teoria Wiedzy (Theory of Knowledge). Jest to przedmiot interdyscyplinarny, mający na celu naukę podstaw teorii poznania i krytycznego myślenia.

Trzecim elementem edukacji w ramach programu matury międzynarodowej IB jest program CAS (Creativity, Action, Service), do zrealizowania w wymiarze 150 godzin, który ma na celu wszechstronny rozwój osobowości: umysłu, sprawności fizycznej oraz wrażliwości społecznej ucznia.

Ostatnim niezmiernie istotnym elementem Diploma Programme jest praca Extended Essay. Każdy uczeń klasy IB musi na przestrzeni dwóch semestrów napisać pracę badawczą poprzedzoną autorskimi badaniami naukowymi na wybrany temat związany z jednym z przedmiotów nauczanych w programie matury międzynarodowej IB. Praca powinna liczyć około 4000 słów. Celem Extended Essay jest między innymi zachęcenie ucznia do rozwijania umiejętności badawczych, wnioskowania i analizy, przeprowadzenia badań nad wybranym przez niego problemem, pobudzenie umiejętności krytycznego myślenia oraz nauka organizacji własnej pracy i systematyczności.

Autorem tekstu jest Kolegium Europejskie posiadające akredytacje IBO do realizacji programu matury międzynarodowej IB DP od 2004 roku, jako pierwsza tego typu placówka w Krakowie i południowej Polsce. Więcej o maturze międzynarodowej dowiesz się na stronie www.ke.edu.pl

 

Copyright © 2009-2018 meskimbyc.pl Wszelkie prawa zastrzeżone | mapa strony