Xanadu - inteligentny dom Billa Gatesa

O twórcy Microsoftu każdy coś słyszał, ale kto wie, jak Bill Gates mieszka? Na czym polega fenomen Xanadu, luksusowego i nasyconego nowoczesną technologią domu przyszłości? Czy jest szansa na zaadaptowanie chociaż części możliwości tej rezydencji w naszym codziennym otoczeniu? Sprawdźmy!

 

Xanadu nazywane jest „domem przyszłości” i z pewnością jest marzeniem każdego fascynata najnowszych technologii. Inteligentna rezydencja Billa Gatesa znajduje się na ponad 2-hektarowej powierzchni, nad brzegiem jeziora Washington w USA. Ziemia została kupiona w 1988 roku za niewielką kwotę około 2 milionów dolarów. Prace projektowe oraz budowa całego kompleksu mieszkalnego, wraz z zagospodarowaniem zieleni i brzegu jeziora, trwały 7 lat, aż do 1995 roku. Rezydencja jest obecnie jedną z najdroższych nieruchomości na świecie, w 2009 roku została wyceniona na prawie 150 milionów dolarów. Na cenę wpływa zarówno świetna lokalizacja, jak też ultranowoczesne wykończenie. Co ciekawe, Bill Gates na same podatki związane z ziemią i domem wydał w ubiegłym roku ponad 1 milion dolarów!


Xanadu i mo?liwo?ci inteligentnego domu.

Kompleks mieszkalny o powierzchni oko?o 6 tysi?cy metrów kwadratowych jest ukryty w?ród drzew. Ka?dy fragment posesji zosta? dok?adnie zaplanowany oraz – dzi?ki nowoczesnej technologii systemów monitoruj?cych i alarmowych – jest pod sta?? kontrol?. Kamery, czujki i ochrona, wszystko to zosta?o rozmieszczone tak, by nie rzuca? si? w oczy. Dzi?ki temu rezydencja sprawia wra?enie „otwartej”, nie jest schowana za wysokim murem.

Xanadu to ogromny kompleks mieszkalny, na który sk?ada si? 7 sypialni, 24 ?azienki i 6 kuchni. Dodatkowo Bill Gates i jego rodzina maj? do dyspozycji du?? bibliotek? (ze specjalnymi, ukrytymi i zabezpieczonymi schowkami na bia?e kruki, m.in. Kodeks Leicester, b?d?cy zbiorem notatek Leonarda da Vinci). Jest sala fitness i basen z podwodnym systemem audio oraz trampolin?. Gates pomy?la? tak?e o wymiarze biznesowym. W Xanadu jest mo?liwe zorganizowanie konferencji, wystawnej kolacji (na 150 osób), czy nawet ma?ego balu (na 200 osób). Z ciekawostek: wszystkie klamki w rezydencji s? unikatowe, ka?da z nich kosztuje oko?o 2 tysi?cy dolarów!

Inteligentne rozwi?zania pozwalaj? na personalizowanie ka?dego pomieszczenia. Dzi?ki ma?ej przypince, któr? nosz? domownicy, system potrafi zlokalizowa? obecno?? w pomieszczeniu oraz dostosowuje ró?ne elementy do preferencji osoby. Je?li dzwoni telefon, to tylko w tym pomieszczeniu, w którym jest wybrana osoba. Gdy Bill Gates wraca z pracy, czeka na niego automatycznie przygotowana k?piel, z wod? o idealnej temperaturze, z podgrzan? pod?og? w ?azience i – na przyk?ad – ciep?ym r?cznikiem i szlafrokiem. W kuchni stoi ulubiona, gor?ca kawa, czy herbata o wybranym smaku. Personalizacja dotyczy tak?e nat??enia i koloru o?wietlenia, temperatury, wilgotno?ci powietrza, zapachu w pokojach, muzyki, a nawet sztuki, poniewa? system identyfikuje osob? i wy?wietla na ?cianach ulubione obrazy oraz grafiki.

Inteligentna instalacja w Xanadu zosta?a precyzyjnie zaprojektowana (nieoficjalna „plotka” g?osi, ?e projekt zosta? cz??ciowo wykonany na konkurencyjnym sprz?cie Apple!). W monta?u okablowania oraz przygotowaniu wszystkich instalacji bra?o udzia? ponad 300 osób, w tym 100 elektryków. Zu?yto kilkadziesi?t kilometrów kabli! Efekt: profesjonalnie przygotowany inteligentny system o estetycznym wygl?dzie, poniewa? w ?adnym pomieszczeniu nie ma widocznych kontaktów.

Mo?liwo?? zwiedzenia Xanadu jest dost?pna dla nielicznych. Bill Gates organizuje konferencje i spotkania biznesowe na terenie rezydencji – wst?p dla wybranych. Okazj? do zobaczenia nowoczesnego domu maj? tak?e starannie wyselekcjonowani praktykanci i pracownicy Microsoftu. Raz w roku, Gates organizuje dobroczynn? licytacj? zwiedzania, w ubieg?ym roku cena za „bilet wst?pu” si?ga?a kilkudziesi?ciu tysi?cy dolarów. Ca?y dochód jest przeznaczony na cele charytatywne.


Luksusowy dom marze?.

Czy jest mo?liwe przeniesienie funkcjonalno?ci z Xanadu do naszego codziennego otoczenia? Okazuje si?, ?e owszem, jednak tak jak w przypadku posiad?o?ci Billa Gatesa potrzebny jest zasobny portfel. Nie jest to inwestycja liczona w milionach dolarów, ale trzeba si? liczy? ze sporym wydatkiem. Inteligentne instalacje najcz??ciej s? zamawiane przez w?a?cicieli du?ych domów oraz apartamentów. Ma?e mieszkanie równie? mo?na wyposa?y? w system EIB/KNX. W przypadku 30 metrów kwadratowych potrzeba na to minimum 35-40 tys. z?. Oczywi?cie, wraz z metra?em, cena ro?nie. Instalacja daje możliwość sterowania wybranymi urz?dzeniami w domu, m.in.: regulowania temperatury, oświetlenia, czy poziomu zabezpiecze?. Dom automatycznie mo?e dostosowa? si? do warunków pogodowych, panujących na zewn?trz, otwiera?, b?d? zamyka? okna, regulować klimatyzacją, nawilżać, bądź osuszać powietrze. Mo?liwe jest zaprogramowanie kilku scenariuszy, dzi?ki czemu po naciśnięciu jednego przycisku, dom p?ynnie zmienia ustawienia.

inteligentny domNieruchomość z inteligentną instalacją zyskuje nie tylko nowoczesne oraz wygodne funkcjonalności, ale też elegancki i luksusowy wygląd. Inteligentny dom przykuwa uwagę gości. Ograniczona ilość przycisków, włączników, czy pilotów wpływa na estetyczny wygląd wnętrz. – przekonuje Marcin Klepacz, Dyrektor Handlowy firmy IRA: Inteligentne Rozwi?zania Automatyki, która projektuje i realizuje tego typu instalacje w domach. - Nowoczesny wy?wietlacz spełnia funkcją centrum dowodzenia, z poziomu którego możliwe jest sterowanie ka?dym elementem inteligentnej instalacji. Możliwe jest także kontrolowanie dzia?ania systemu przez Internet, czy telefon komórkowy.

Luksusowa inteligentna instalacja jest dost?pna w Polsce dla osób, które dysponują odpowiednim budżetem. Na cenę wpływa zarówno fantazja zamawiającego instalację, jak też jej jakość – wyższa gwarantuje niezawodność systemu w codziennym użytkowaniu. Marcin Klepacz z IRA stwierdza: na inteligentne domy decydują się w Polsce zwykle osoby dbające o bezpieczeństwo i wygodę. Są to najczęściej biznesmeni, ale też ludzie młodzi, którzy chcą mieszkać w nowoczesnym i funkcjonalnym wnętrzu.

 


 

Copyright © 2009-2018 meskimbyc.pl Wszelkie prawa zastrzeżone | mapa strony