Konkurs KUMAZU MEN

Zapraszam do udziału w konkursie do wygrania wyjątkowy zestaw do pielęgnacji włosów KUMAZU dla mężczyzn. Aby wziąć udział w konkursie wystarczy podpowiedzieć na pytanie: Co dla Ciebie oznacza słowo KUMAZU?

Odpowiedzi należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia   16.02.2018. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone 19.02.2018 na portalu meskimbyc.pl

Przy ocenie będziemy brać uwagę kreatywność, pomysłowość  i poczucie humoru uczestników.

A teraz kilka słów o nagrodzie

kumazu_manKumazu to naturalny produkt wzmacniający włosy i wspomagający ich wzrost. Receptura została stworzona na bazie ziół i ekstraktów roślinnych oraz na wiedzy i doświadczeniu przekazywanych z pokolenia na pokolenie. To ręcznie wyrabiany produkt, który w swoim składzie ma jedynie naturalne składniki. Oparty na recepturze tworzonej i przekazywanej z pokolenia na pokolenia, zawiera tylko to co najlepsze dla Twoich włosów.

Eliksir Man

KUMAZU MAN eliksir to innowacyjny ziołowy produkt, który wzmacnia włosy, zapobiega ich wypadaniu, stymuluje porost włosów, przyspiesza odrost włosów, niweluje łupież, działa kojąco na skórę głowy. Nie zawiera: SLES, SLS, ALS, PEGów, silikonów, olejów mineralnych, parabenów, sztucznych barwników i zapachów. Przy produkcji kierowano się zasadami etycznymi i nie został wykorzystany żaden człowiek ani zwierzę. Nie testowany na zwierzętach. Pojemność: 50 ml.

Szampon

KUMAZU szampon przeznaczony jest dla osób, które borykają się z problemami skóry głowy takimi jak świąd, suchość czy kiepska kondycja włosów. Szampon KUMAZU dzięki swojej kompozycji - jest niezwykle skuteczny w działaniu. Składnikami KUMAZU szampon są tylko produkty naturalne. Regularnie stosowany przywraca równowagę skóry głowy. KUMAZU szampon efektywnie wzmacnia i odżywia włosy. Dodaje im witalności. Stanowi optymalne uzupełnienie kuracji przeciw wypadaniu włosów z zastosowaniem KUMAZU eliksir. Nie zawiera: SLES, SLS, ALS, PEGów, silikonów, olejów mineralnych, parabenów, sztucznych barwników i zapachów. Przy produkcji kierowano się zasadami etycznymi i nie został wykorzystany żaden człowiek ani zwierzę. Nie testowany na zwierzętach. Pojemność: 240 ml.


 

Regulamin

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1. Organizatorem Konkursu „KUMAZU”  zwanego dalej ,,Konkursem’’ jest portal meskimbyc.pl z siedzibą w Krakowie przy ul. Śliwkowa 4, zwany dalej ,,Organizatorem’’.

1.2. Konkurs rozpocznie się w dniu 2 lutego 2018 r. i trwać będzie do dnia 16 lutego 2018r

1.3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 19 lutego 2018 r.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Uczestnik”).

2.2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora

2.3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie na adres skrzynki poczty elektronicznej Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. prawidłowej odpowiedzi na pytanie: Co dla Ciebie oznacza słowo KUMAZU?

2.4. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Spełnienie warunku uczestnictwa w Konkursie, wskazanego w ust. 2.3. oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.

2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.

2.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

2.7. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

3. KONKURS

3.1. W konkursie będzie oceniana uwagę kreatywność, poczucie humoru oraz oryginalność odpowiedzi.

4. ZASADY KONKURSU

4.1. Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko odpowiedzi w formie poczty elektronicznej nadsyłane na adres skrzynki pocztowej Organizatora Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

5. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

5.1. Ocena nadesłanych odpowiedzi dokonywana będzie przez Organizatora.

5.2. Jury będzie brać pod uwagę oryginalność, kreatywność i poczucie humoru i zawarte w punkcie 2 Warunki Konkursu

5.3. Nagrodą w konkursie ufundowanymi przez właściciela marki KUMAZA jest: Zestaw KUMAZU MEN

5.4. Zwycięzca otrzymuje 1 zestaw.

5.5. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do jej producenta lub sprzedawcy.

5.6. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD.

6.1. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej Konkursu http://www.meskimbyc.pl  dnia 19 lutego 2018r.

6.2. Niezależnie od powyższego, zwycięzcy Konkursu zostaną w dniu rozstrzygnięcia Konkursu powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu im nagród pocztą elektroniczną (e-mail) i, aby otrzymać nagrodę, Uczestnik zobowiązany jest w ciągu 5 dni od daty otrzymania wiadomości przesłać wiadomość zwrotną zawierającą Jego dane adresowe.

6.3. Nagrody zostaną przesłane indywidualnie do każdego ze Zwycięzców drogą pocztową lub przesyłką kurierską.

6.4. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub nie spełnienia wymogów podanych w ust.6.2, nagroda przepada.

6.5. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) będzie przyczyną odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.

6.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.

6.7. Nagrody nieodebrane przepadają jeśli dwie próby dostarczenia za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej okażą się nieskuteczne.

6.8. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na  opublikowanie swojego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania, informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora i w publikacjach wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.

6.9. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów Konkursu oraz dla usprawiedliwionych celów administratora danych, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania.

7. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

7.1. W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Konkursu z niniejszym Regulaminem lub obowiązującym prawem, uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 7 dni od dnia publikacji wyników Konkursu. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora podany w pkt. 1.1 powyżej z dopiskiem ,,Konkurs KUMAZU – Reklamacja’’ Po upływie powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane.

7.2. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 30 dni od ich zgłoszenia. Organizator rozpatrzy zgłoszone reklamacje i poinformuje  pisemnie zgłaszającego o zajętym stanowisku.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Organizatora, www.meskimbyc.pl

8.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail konkursu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

8.3. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie

8.4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

8.5. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

 

Copyright © 2009-2018 meskimbyc.pl Wszelkie prawa zastrzeżone | mapa strony