Kogo i jakimi metodami szukali rekruterzy w III kwartale 2017 roku?

Jak wynika z analiz GoldenLine, w III kwartale 2017 r. poszukiwani byli najczęściej specjaliści z obszarów IT, Ekonomia/Finanse, Sprzedaż oraz Inżynieria i Produkcja. W zależności od specjalizacji pracodawcy wykorzystują różne narzędzia rekrutacyjne, m.in. publikację ogłoszenia o pracę oraz metodę direct search, która pozwala na bezpośrednie zaproszenie potencjalnych kandydatów do procesu rekrutacji. W III kwartale 2017 r. za pośrednictwem Wyszukiwarki Kandydatów na GoldenLine wiadomość od rekruterów otrzymało 128 770 osób, a dodatkowo pracodawcy opublikowali w serwisie prawie 30 tys. ogłoszeń o pracę.


Direct search odpowiedzią na rekrutacje osób z IT

Jak wynika z analiz GoldenLine, direct search jest najczęściej wykorzystywany w celu rekrutacji specjalistów IT. W III kwartale 2017 r. wśród 128 7700 osób, które otrzymały bezpośrednią wiadomość od rekrutera za pomocą Wyszukiwarki Kandydatów, 16% miało zaznaczoną na profilu specjalizację IT - Rozwój oprogramowania. Oferty pracy częściej wykorzystywane są do poszukiwania innych specjalistów. W przypadku opublikowanych ogłoszeń o pracę na GoldenLine tylko 7% z 29 694 ofert pracy zostało skierowanych do osób o specjalizacji IT.

Kandydat ze specjalizacją sprzedaż - jak szukali rekruterzy?

Rekruterzy, którzy poszukiwali kandydatów ze specjalizacją Sprzedaż oraz Obsługa klienta w III kwartale 2017 r., korzystali zarówno z ogłoszeń o pracę jak i z metody direct search za pomocą Wyszukiwarki Kandydatów. Jak wynika z analiz GoldenLine, 10% osób, które otrzymały bezpośrednią wiadomość od rekrutera, miało zaznaczone specjalizację Sprzedaż, a 9% - Obsługa klienta. Zarazem 14% z 29 694 ofert pracy zamieszczonych w serwisie GoldenLine.pl skierowano do osób o specjalizacji Sprzedaż oraz 11% - do osób o specjalizacji Obsługa klienta.

Jak rekrutowani byli pracownicy z Ekonomii i Finansów?

Jak wynika z analiz GoldenLine, 11% osób, które otrzymały bezpośrednią wiadomość od rekrutera poprzez Wyszukiwarkę Kandydatów na GoldenLine, miało na swoim profilu zaznaczoną specjalizację Ekonomia/Finanse. Pracodawcy korzystali również z narzędzia rekrutacyjnego, jakim są ogłoszenia o pracę. W III kwartale 2017 r. 8% ze wszystkich ofert opublikowanych na GoldenLine dedykowanych było kandydatom ze specjalizacją Ekonomia/Finanse.

Ogłoszenie o pracę odpowiedzią na rekrutację osób z obszaru Produkcja

W III kwartale 2017 r. najwięcej ofert pracy zostało skierowanych do osób ze specjalizacją Produkcja (dedykowanych im było 20% opublikowanych ogłoszeń na GoldenLine). Pracodawcy w rekrutacji korzystali również z metody direct search. Ze 128 770 osób, które otrzymały bezpośrednią wiadomość od rekrutera, 8% miało zaznaczonych specjalizację Produkcja.

Jaki jest wiek poszukiwanych pracowników?

W III kwartale 2017 r. najwięcej bezpośrednich wiadomości za pomocą Wyszukiwarki Kandydatów na GoldenLine otrzymali kandydaci pomiędzy 27. a 35. rokiem życia (52% zapytanych osób była w tym wieku), zaś 24% osób, które otrzymały ofertę pracy od rekrutera, jest w wieku 36-45 lat. Na trzecim miejscu uplasowały się osoby pomiędzy 18. a 26. rokiem życia (wśród osób, które otrzymały ofertę pracy od rekrutera, 15% jest w tym  wieku).

Umiejętności i kompetencje miękkie - kogo poszukiwali rekruterzy?

Jak wynika z analiz GoldenLine w III kwartale br, większość kandydatów, którzy otrzymali wiadomość od rekrutera przez Wyszukiwarkę Kandydatów, posiada umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office oraz prawo jazdy kat. B. Pozostałe często występujące umiejętności to m.in.: znajomość oprogramowania AutoCAD (11%), języka programowania JavaScript (10%), SQL (9%) oraz Java (8%). Jak wynika z analiz GoldenLine, istotną rolę odgrywały również umiejętności miękkie. U osób, które otrzymały wiadomość od rekruterów, pojawiały się takie kompetencje jak project management (10%), a także zarządzanie zespołem.

Gdzie najłatwiej znaleźć pracę?

W III kwartale 2017 r. większość ofert pracy zamieszczonych przez rekruterów na GoldenLine została skierowana do kandydatów zamieszkujących województwo mazowieckie (21%), dolnośląskie (11%), wielkopolskie (7%), śląskie (7%) oraz małopolskie (7%). Najwięcej wiadomości od rekrutera za pomocą Wyszukiwarki Kandydatów GoldenLine otrzymały osoby zamieszkałe w województwie mazowieckim (25%), śląskim (13%), dolnośląskim (12%), wielkopolskim (10%) oraz małopolskim (9%). Pokazuje to, że najwięcej pracowników poszukiwanych jest w dużych ośrodkach miejskich i aglomeracjach takich jak Warszawa, Wrocław, Katowice, Poznań czy Kraków.

Jaką znajomością języków obcych wykazują się poszukiwani kandydaci?

Znajomość języków obcych jest również istotna dla rekruterów, którzy poszukują kandydatów za pomocą ofert pracy i metody direct search. Wśród 128 770 osób, które otrzymały wiadomość bezpośrednio od pracodawcy, 52% włada językiem angielskim na poziomie podstawowym, dobrym lub biegłym. Innym często występującym językiem jest język niemiecki (zna go 19% użytkowników, którzy otrzymali wiadomość od rekrutera) oraz rosyjski (7% użytkowników). Wśród 29 694 opublikowany ofert pracy 20% zostało skierowanych do osób ze znajomością języka angielskiego w stopniu podstawowym, dobrym lub biegłym, a 11% - do osób z językiem niemieckim.

 

Copyright © 2009-2018 meskimbyc.pl Wszelkie prawa zastrzeżone | mapa strony