Rynek Pracy Specjalistów w I kw. 2017 roku.

W I kwartale 2017 r. na portalu Pracuj.pl opublikowano 138 089 ofert pracy. Oznacza to prawie 11% wzrost liczby ogłoszeń o pracę w porównaniu do pierwszego kwartału ubiegłego roku. Najwięcej ofert pochodziło z branż: handel i sprzedaż, bankowość/finanse/ubezpieczenia oraz przemysł ciężki. Pracodawcy poszukiwali głównie specjalistów ds. handlu i sprzedaży, obsługi klienta oraz ekspertów IT. Wśród województw na czele zestawienia pod względem liczby ogłoszeń znalazły się: mazowieckie, dolnośląskie i małopolskie, wielkopolskie oraz śląskie.

  • Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 11% w porównaniu do I kwartału 2016 r.
  • Najwięcej ofert pracy z branży handel i sprzedaż
  • 15% więcej ofert pracy z branży budownictwo i nieruchomości w porównaniu do I kwartału 2016 r.
  • 31% wzrostu zapotrzebowania na specjalistów ds. nieruchomości w porównaniu do
    I kwartału 2016 r.
  • 18% więcej ofert pracy skierowanych do specjalistów ds. inżynierii w porównaniu do I kwartału 2016 r.

Utrzymująca się znakomita koniunktura na polski rynku pracy widoczna jest w kwartalnych danych Pracuj.pl. W wielu obszarach pracodawcom zaczyna brakować rąk do pracy – co jest szczególnie widoczne w branżach o najwyższym potencjale wzrostowym.

 

BRANŻE O NAJWIĘKSZYM ZAPOTRZEBOWANIU NA PRACOWNIKÓW

Z analizy ogłoszeń opublikowanych przez pracodawców na portalu Pracuj.pl wynika, że największe zapotrzebowanie na pracowników w I kwartale 2017 r. widoczne było w firmach z branży handel i sprzedaż. Opublikowali oni 23 756 ogłoszeń o pracę, co stanowiło 17% wszystkich ofert z omawianego okresu. Kolejnymi branżami z największą liczbą opublikowanych ofert pracy były bankowość, finanse, ubezpieczenia (12% wszystkich ofert pracy) oraz przemysł ciężki (8% wszystkich ofert pracy).

Kluczowe wzrosty w I kwartale br. zanotowano w branży budownictwo i nieruchomości – wzrost o 15% rok do roku oraz IT i przemysł lekki.

RPS I kw_Pracuj_branze.jpg.png
DLA JAKICH SPECJALISTÓW BYŁO NAJWIĘCEJ OFERT W I KWARTALE 2017?

W I kw. 2017 r. najbardziej poszukiwanymi pracownikami na rynku pracy byli specjaliści handlu i sprzedaży (36% wszystkich ofert z pierwszego kwartału), obsługi klienta – jedna piąta wszystkich ofert pracy oraz pracowników IT. Na mały wybór ofert nie mogli także narzekać specjaliści ds. finansów, inżynierowie, pracownicy produkcji i logistyki.

Najbardziej wzrosło zapotrzebowanie pracodawców na specjalistów ds. nieruchomości – w pierwszy kwartale obecnego roku skierowano do nich o niemal jedną trzecią ofert więcej niż przed rokiem. Zauważalne było także zapotrzebowanie na specjalistów ds. budownictwa – w tym przypadku wzrost wyniósł niemal jedną piątą. Dane te potwierdzają dobrą kondycję rynku deweloperskiego. W I kwartale br. pracodawcy znacząco zwiększyli również zapotrzebowanie na inżynierów (o 18%) oraz specjalistów IT (o 13%). Także pracownicy produkcji znaleźli się w obszarze intensywnego zainteresowania pracodawców. W I kwartale 2017 r. opublikowano dla nich o 15% ofert pracy więcej, w porównaniu z analogicznym okresem w poprzednim roku.

RPS Ikw_Pracuj_specjalisci.jpg.png
W KTÓRYCH WOJEWÓDZTWACH BYŁA NAJŁATWIEJ O PRACĘ?

Niekwestionowanym liderem pod względem liczby ogłoszeń było województwo mazowieckie. W I kw. 2017 r. pracodawcy na Mazowszu opublikowali 31 702 oferty. Oznacza to, że co piąte ogłoszenie pochodziło z województwa mazowieckiego. Na kolejnych miejscach uplasowały się województwa dolnośląskie, małopolskie i wielkopolskie. Znacznie wzrosło zapotrzebowanie na pracowników w województwach mazowieckim (o 18% rok do roku) oraz dolnośląskim (o 14% rok do roku).

RPS I kw_Pracuj_wojewodz.jpg.png
JAKIE FIRMY ZATRUDNIAŁY W I KWARTALE 2017 R.?

W omawianym okresie zapotrzebowanie na nowych pracowników zgłaszały niezmiennie firmy duże (zatrudniające powyżej 251 pracowników), które łącznie publikowały 40 277 ofert pracy. Niewiele mniej, bo 38 844 ogłoszeń, opublikowały firmy średnie (zatrudniające pomiędzy 51-250 osób). W I kwartale 2017 r. zapotrzebowanie na pracowników wzrosło najbardziej w firmach największych, o 15% w stosunku do analogicznego kwartału w roku 2017.

RPS I kw_Pracuj_wielkosc_firm.jpg.png

KOMENTARZ PRZEMYSŁAWA GACKA, PREZESA ZARZĄDU GRUPY PRACUJ SP. Z O.O.

Przemysław-Gacek_GP-150x150.jpgW I kwartale 2017 r. na Pracuj.pl opublikowano ponad 138 tys. ofert pracy, o 11% więcej niż przed rokiem – to już kolejny kwartał z rzędu w którym widać, że polski rynek pracy ma się dobrze i może sugerować, że jest w nim jeszcze potencjał wzrostowy.

Pracodawcy tradycyjnie najwięcej ofert kierują do pracowników handlu i sprzedaży oraz obsługi klienta i nie inaczej było w trakcie trzech pierwszych miesięcy bieżącego roku. To niezmienne zapotrzebowanie wynika z jednej strony z faktu, że są to specjalizacje o stosunkowo wysokiej rotacji, a z drugiej ze sporego deficytu tych specjalistów. Widzimy to, choćby po tym, że luka w tym obszarze wypełniania jest przez pracowników zza wschodniej granicy, głównie Ukrainy.

Rynek pracy jest bardzo czuły na wszystkie zjawiska gospodarcze, dzięki temu dokładne analizy zapotrzebowania pracodawców pozwalają odpowiedzieć na pytanie, które sektory gospodarki są w najlepszej kondycji lub trendzie wzrostowym. Pierwszy kwartał 2017 roku należał zdecydowanie do budownictwa i nieruchomości – pracodawcy z tej branży opublikowali o 15% więcej ofert pracy niż w I kwartale 2016 r. Także specjaliści do spraw nieruchomości oraz budownictwa należeli do czołówki najbardziej poszukiwanych pracowników na rynku. Branża deweloperska ma bardzo dobrą koniunkturę, co widać szczególnie w wynikach deweloperów mieszkaniowych. Według danych GUS w 2016 r. deweloperzy oddali do użytkowania ponad 79 tys. mieszkań, co jest wynikiem o 26,7% wyższym aniżeli rok wcześniej, kiedy odnotowano wzrost rzędu 5,8%.

Małe firmy najsilniej i najszybciej odczuwają wszelkie zmiany gospodarcze. Rok 2016 zakończyły optymistycznie i wiele z nich prognozowało zwiększanie zatrudnienia – co widać w naszych danych. Utrzymujący się optymizm przekłada się na rosnące zapotrzebowanie na pracowników,  które zaobserwowaliśmy w I kwartale bieżącego roku.

 

Copyright © 2009-2018 meskimbyc.pl Wszelkie prawa zastrzeżone | mapa strony