Czy można w Polsce zdawać mutrę z tańca, psychologii lub biznesu

Czy można w Polsce zdawać mutrę z tańca, psychologii lub biznesu? Czy matura międzynarodowa IB to większa szansa na dostanie się na studia i lepszą przyszłość? Maj to dla uczniów i rodziców gorący okres. To czas egzaminów i wyborów decydujących o naszej przyszłości. Gimnazjaliści zdają egzaminy, wybierają szkołę a maturzyści przystępują do  matury i decydują, na jaką uczelnię złożą papiery.

ibKażdy rodzic marzy o jak najlepszej przyszłości dla swojego dziecka, stara się mu ją zapewnić i wspierać dobrymi radami. Dlatego warto wiedzieć, jakie możliwości mają młodzi ludzie przy wyborze nowej szkoły i jaka szkoła zapewni naszemu dziecku najlepszy start w przyszłość pamiętając o tym, że zdana matura to dopiero połowa drogi.  Liczą się również szanse dostania się na studia.

Dlaczego warto zastanowić się nad maturą międzynarodową IB?

Na świecie maturę międzynarodową IB w 2016 roku zdawało 149 446 uczniów w 2,487 szkołach w 136 krajach. Chociaż IBO mieści się w Genewie największą popularnością matura IB cieszy się w USA, gdzie zdawało ją 80 000 uczniów oraz Kandzie, Anglii,   Holandii, Hiszpanii, Niemczech, Indiach, Korei, Meksyku i Chinach.  W Polsce maturę międzynarodową w poprzednim roku zdawało 1175 uczniów

Rocznie do programu IB dołącza 100 szkół, rośnie też systematycznie liczba uczniów zdających maturę międzynarodową IB, w 2012 roku było ich 119 136 a w 2016 roku już prawie 150 000.

Dlaczego matura międzynarodowa IB jest coraz bardziej popularna?

Decyduje o tym kilka powodów:

 • Najważniejsze to duże preferencje (lepsze przeliczniki punktowe matur) w dostaniu się na wybrane uczelnie wyższe np. SGH, AGH, Politechnika Gdańska, AWF Kraków i wiele innych.
 • Jeszcze większą przewagę maja uczniowie szkół IB na dostanie się na uczelnie zagraniczne a niektóre z nich przyjmują już na podstawie przesłanych przez szkołę ocen z połowy klasy maturalnej. Uczelnie zagraniczne łatwiej mogą ocenić poziom ucznia po szkole IB.
 • Atrakcyjny program nauczania. Można zdawać maturę z takich przedmiotów jak: astronomia, psychologia, biznes, informatyka a nawet, taniec, teatr czy muzyka.
 • Językiem wykładowym jest język angielski w klasach II i III. Klasa I pre IB to mocna praca nad językiem angielskim i stopniowe wprowadzenie języka angielskiego podczas prowadzenia zajęć  przedmiotowych.
 • Program IB zakończony maturą międzynarodową IB jest realizowany w ciągu dwóch lat to znaczy, że naukę w szkole przeprowadzającej maturę międzynarodową można też  rozpocząć po pierwszej klasie liceum lub technikum.
 • Podczas ostatniego roku uczniowie piszą różnego rodzaju prace zaliczeniowe, które przeliczane są  na punkty na maturze. To powoduje, że przed przystąpieniem do matury można mieć już ją np. w 30% zdaną.
 • Program IB koncertuje się na rozwoju ucznia i jego zainteresowań, uczy krytycznego myślenia, wnioskowania i dowodzenia.

W niektórych liceach pracujących w programie IB przyjmuje się  dzieci do pierwszej klasy pre-IB, w której kładzie się duży nacisk na naukę jeżyka angielskiego, aby przygotować uczniów do lekcji w języku angielskim  w klasie pierwszej IB.

Warto zwrócić uwagę, że tzw. nowa polska matura jest wzorowana właśnie na maturze międzynarodowej IB.

Dla kogo program IB

Jeżeli marzymy o studiach za granicą to szkoła z programem IB jest najlepszym rozwiązaniem. Ponieważ językiem wykładowym w takiej szkole jest język angielski uczniowie zapoznają się ze słownictwem, specyficznym dla każdego z wybranych przedmiotów. Nawet bardzo dobra znajomość języka angielskiego może okazać się niewystarczająca na wykładach z matematyki, chemii, biologii czy innego przedmiotu na poziomie akademickim. Absolwenci matury międzynarodowej IB są bardzo dobrzy przygotowani językowo do studiowania na uczelniach całego świata.

Nie bez znaczenie są również kilku osobowe grupy, w jakich obywają się zajęcia lekcyjne. Wynika to z faktu, że uczeń uczęszcza tylko na wybrane przez siebie zajęcia na jednym z poziomów. Jeżeli z całej klasy 10 osób wybrało historię, z czego 5 na poziomie SL i 5 na poziomie HL. Na lekcji historii na danym poziomie przez dwa lata będzie tylko 5 uczniów. Przekłada się to na zdecydowanie lepszy kontakt nauczyciel uczeń, większą efektywność procesu nauczania i bardzo dobre wyniki.

Czym jest program  IB

W ramach programowi IB uczniowie uczą się tylko sześciu wybranych przez siebie przedmiotów (lub siedmiu na indywidualną prośbę). Przedmioty wybierają z sześciu przedstawionych poniżej grup. Trzy lub ewentualnie cztery przedmioty należy zaliczyć na poziomie rozszerzonym (Higher level – HL), pozostałe na poziomie podstawowym (Standard level – SL).

 1. Język podstawowy – uczeń może wybrać język ojczysty; kurs obejmuje także literaturoznawstwo danego języka.
 2. Drugi język – może stanowić naukę od podstaw lub być kontynuacją nauki.
 3. Nauki społeczne – geografia, historia, filozofia, ekonomia, psychologia, astronomia, politologia, zarządzanie, technologia informacyjna w globalnym społeczeństwie (ang. information technology in a global society, ITGS).
 4. Nauki doświadczalne – chemia, fizyka, biologia, informatyka, nauka o środowisku, nauka o zdrowiu i sporcie, technologia projektowania (ang. design technology).
 5. Nauki matematyczne – do wyboru matematyka na czterech poziomach zaawansowania: Mathematical Studies SL, Mathematics SL, Mathematics HL oraz Further Mathematics HL.
 6. Sztuka – nauki o teatrze, malarstwie, filmie, muzyce, tańcu. Uczeń może zamienić przedmiot z grupy szóstej na dowolny inny przedmiot z grupy 1, 2, 3, 4 lub 5 (najczęściej dodatkowy język, chemia lub informatyka).

Oprócz nauki 6 wybranych przedmiotów obowiązkowym elementem programu są również:

TOK (Theory of Knowledge - Teoria Wiedzy)

CAS (Creativity, Activity, Service - kreatywność, aktywność, służba)

Extended Essay (esej rozszerzony)


TOK ma charakter kursu filozoficznego, na przedmiocie poruszane są zagadnienia z zakresu etyki, moralności oraz filozofii. Zostaje zaliczony na podstawie ustnej prezentacji oraz eseju ocenianego przez zewnętrznego egzaminatora.

Extended Essay nazywany jest "mini pracą magisterską". Tę pracę badawczą, która powinna mieć ok. 4 tys. słów, uczeń pisze w domu. Temat  jest wybierany w porozumieniu z nauczycielem nadzorującym jego pracę, tzw. supervisorem. Ocena z Extended Essay'u wraz z oceną z TOKU jest wliczana do ostatecznego wyniku matury. Może dać maksymalnie 3 z 45 punktów.

CAS to wychowawczy program rozwoju osobistego.  Zaliczenie wymaga poświęcenia minimum 150 godzin zegarowych na aktywność o charakterze społecznym, kontakt ze sztuką oraz rozwój fizyczny. Podstawą jego zaliczenia jest dzienniczek prowadzony przez ucznia, w którym umieszcza  wszelką dokumentacją związaną ze swoją aktywnością (bilety, zaświadczenia, podziękowania, etc.).

W Polsce maturą międzynarodową IB można zdawać w 30 szkołach.  W Małopolsce pierwszą  szkołą, która zaczęła realizować program matury międzynarodowej jest Kolegium Europejskie z Krakowa,   które zdobyło sobie renomę tez na całym świecie i uczy się w nim młodzież z całego świata.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że zgodnie z nowelizacją z grudnia 2016 r.  W państwowej szkole wyższej  nie może przypadać więcej niż 13 studentów na jednego nauczyciela akademickiego. Jeżeli placówka przekroczy ten limit - straci dotację ministerialną. Wyższe uczelnie już ogłosiły, że w roku akademickim 2017/2018 przyjmą mniej studentów. Uniwersytety w Białymstoku i Gdańsku, Politechnika Rzeszowska i Gdańska.  Radomski Uniwersytet Technologiczny zapowiada cięcie 50-procentowe! Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu planuje zmniejszyć liczbę miejsc aż o 1,3 tys.

Biorąc pod uwagę powyższe zapowiedzi należy sprawdzić, czy matura międzynarodowa nie będzie bardzo ważnym argumentem przy podjęciu decyzji o dalszym kształceniu, ponieważ daje lepsze przeliczniki punktowe.

Wybierając liceum warto  patrzyć nie tylko, czy wszyscy zdali maturę, ale jak i ilu absolwentów dostało się z danej szkoły na studia.

Harvard University, Marilyn McGrath Lewis, Asst. Dean of Admissions “Success in an IB program correlates well with success at Harvard. We are always pleased to see the credentials of the IB Diploma Program on the transcript.” GPA is not nearly as important a factor in university admission as the IB Diploma. If a student has to choose, choose the Diploma over protecting the GPA.”

Więcej o maturze międzynarodowej można przeczytać na stronie www.ke.edu.pl

Materiał przygotowany przez Kolegium Europejskie w Krakowie we współpracy z Międzynarodowym Centrum Edukacji

 

Copyright © 2009-2018 meskimbyc.pl Wszelkie prawa zastrzeżone | mapa strony