Praca dla lubiących podróże

Szczególnie latem wiele osób marzy o pracy związanej z podróżami. Czy oznacza ona wyłącznie karierę w turystyce? Jak wynika z analizy portalu Pracuj.pl, pracę związaną z częstymi podróżami służbowymi oferowano przede wszystkim specjalistom ds. sprzedaży, ale także specjalistom ds. obsługi klienta, inżynierom czy specjalistom IT.

teaserO tym, co w ogłoszeniu o pracę oznacza hasło „podróże służbowe”, decyduje specjalizacja, w której poszukuje się pracy. Dla specjalistów ds. sprzedaży będą to, zazwyczaj, podróże po Polsce; z kolei dla osób pracujących w międzynarodowych firmach wyjazdy służbowe oznaczać mogą odwiedzanie filii organizacji na całym świecie.

Specjalista ds. sprzedaży – praca w drodze

Wśród specjalistów ds. sprzedaży, których ważną częścią pracy są podróże służbowe, najwięcej ofert pracy jest na Pracuj.pl dla sprzedawców usług profesjonalnych, sprzedawców usług związanych z inżynierią/techniką/produkcją oraz sprzedawców specjalizujących się w farmacji/medycynie.

W przypadku sprzedawców usług profesjonalnych podróże służbowe wiążą się z utrzymaniem relacji z klientami B2B (na poziomie specjalisty) oraz utrzymaniem sieci sprzedaży i koordynacją relacji klient – sprzedawca (na poziomie stanowisk wyższych niż specjalista). Dla sprzedawców związanych z inżynierią/techniką ogłoszenie o pracę związane z podróżami służbowymi oznacza pracę w terenie, zazwyczaj na terytorium Polski, polegającą na utrzymywaniu sieci sprzedaży oraz jej rozbudowywaniu. Kandydaci muszą być gotowi także na monitorowanie rynku i jego analizę oraz udział w targach branżowych. Pojawiają się także ogłoszenia polskich firm poszukujących dróg rozwoju za granicą – wtedy kandydat musi znać język kraju, w którym docelowo ma pozyskiwać klientów oraz być gotowy na podróże zagraniczne. W przypadku osób specjalizujących się w sprzedaży w obszarze medycyna/farmacja specjaliści działają standardowo w wyznaczonym przez pracodawcę regionie, jednak dodatkowo muszą być gotowi na reprezentowanie firmy na szkoleniach oraz konferencjach, także zagranicznych.

Obsługa klienta – nie musi oznaczać pracy w call center

Jak wynika z analiz ogłoszeń o pracę zamieszczonych w portalu Pracuj.pl, specjaliści obsługi klienta są na drugim miejscu pod względem liczby ogłoszeń o pracę związanych z podróżami służbowymi. Także dla tych specjalistów najwięcej ofert jest w podkategoriach usługi profesjonalne, inżynieria/technika, farmacja/medycyna.

Dla inżynierów specjalizujących się w obsłudze klienta wyjazdy służbowe związane są z podróżami po Polsce i wdrażaniem lub utrzymaniem systemów oferowanych przez pracodawcę. Ich praca polega także na budowaniu i utrzymaniu relacji z klientami w całej Polsce.

Inżynier – praca poza miejscem zamieszkania

Według analizy ofert na Pracuj.pl wśród inżynierów, których praca związana jest z częstymi wyjazdami, największe zapotrzebowanie jest na inżynierów odpowiedzialnych za konstrukcje/technologie, inżynierów mechaniki i motoryzacji, elektroników/elektryków oraz monterów/serwisantów. Podróże służbowe często oznaczają również pracę poza miejscem zamieszkania.

„W przypadku zatrudnionych u nas inżynierów trudno mówić o podróżach służbowych, jest to raczej praca poza miejscem zamieszkania” - wyjaśnia  Monika Wiśniewska-Pietruszka, Dyrektor ds. Rekrutacji i Rozwoju w Budimex SA. „Budowy prowadzone są w całej Polsce, a odległość oraz czas trwania wyjazdu uzależnione są od miejsca budowy i czasu trwania kontraktu. Zazwyczaj pracownicy wyjeżdżają z domu w niedzielę wieczorem, a wracają do niego w piątek wieczorem. W takiej sytuacji pracownikom kontraktów Budimex finansuje zakwaterowanie w pobliżu budowy. Częste i długie podróże wpisane są w specyfikę tego zawodu
i osoby decydujące się na taką pracę od początku powinny się z nimi liczyć” -
dodaje Dyrektor ds. Rekrutacji
i Rozwoju w Budimex SA.

W przypadku inżynierów konstruktorów, podobnie jak inżynierów mechaników, większość ofert wiąże się z podróżami zagranicznymi. Wynika to z faktu, iż potencjalni pracodawcy to firmy międzynarodowe. Poszukiwani inżynierowie docelowo mogą pracować w zespołach globalnych, co oznacza pracę z osobami z całego świata i wiąże się z podróżami za granicę. Inżynierowie pracujący w firmach globalnych powinni liczyć się ze szkoleniami zagranicznymi oraz współpracą z klientami i podwykonawcami z całego świata. Dla tych specjalistów podróże służbowe w większości przypadków oznaczają podróże zagraniczne.

W przypadku inżynierów mechaniki i motoryzacji, elektroników/elektryków oraz monterów/serwisantów praca związana z wyjazdami służbowymi często oznacza  wyjazdy związane z serwisowaniem urządzeń w siedzibie klienta.

IT – praca w środowisku międzynarodowym

Specjaliści IT są wciąż na szczycie listy najbardziej poszukiwanych w Polsce pracowników. Jak wynika z analizy Pracuj.pl pod kątem podróży służbowych, większość ofert pracy skierowanych do nich pochodzi z firm międzynarodowych i wiąże się czasem nawet z kilkumiesięcznymi pobytami zagranicznymi. Ale również praca w polskiej firmie daje szanse na wiele zagranicznych podróży.

- Liczba delegacji pracowników Comarch SA i polskich spółek Grupy Kapitałowej Comarch wzrosła blisko dwukrotnie w przeciągu ostatnich pięciu lat działalności firmy. Od lat najczęściej odwiedzanymi państwami pozostają nasi najbliżsi sąsiedzi: Niemcy, Wielka Brytania oraz Rosja, co roku jednak do powtarzających się celów podróży służbowych dołączają nowe państwa - wyjaśnia  Magdalena Jarczak, HR Biznes Partner, Comarch. - Nasi pracownicy jeśli tylko wyrażą zainteresowanie, odpowiedni poziom przygotowania merytorycznego i kompetencji mają możliwość podróży zagranicznych. Największym wyzwaniem, ale i możliwością rozwoju, są delegacje związane z zaangażowaniem w budowanie zespołów regionalnych w ponad 20 krajach na całym świecie – dodaje Magdalena Jarczak z Comarch.

Wśród specjalistów IT odpowiedzialnych za administrowanie najwięcej ofert związanych z wyjazdami poza miejsce zamieszkania pochodzi z podkategorii administrowanie systemami. Podróże w odniesieniu do tych specjalistów wiążą się z utrzymaniem ciągłości infrastruktury w firmie i jej oddziałach. Ale pojawiają się także ogłoszenia związane z pracą w środowisku międzynarodowym i podróżami do siedziby firmy, a także z udziałami w konferencjach zagranicznych.

Z kolei dla specjalistów IT zajmujących się rozwojem oprogramowania najwięcej pracy powiązanej z podróżami służbowymi jest dla programistów. Tutaj także kluczem jest praca w środowisku międzynarodowym i związane z nią podróże zagraniczne, najczęściej w obrębie Europy. Podróże te wynikają często z udziału w międzynarodowych projektach skupiających ekspertów z różnych krajów. Wiele z poszukujących firm organizuje także zagraniczne szkolenia dla pracowników

 

Copyright © 2009-2018 meskimbyc.pl Wszelkie prawa zastrzeżone | mapa strony