Jak zostać wędkarzem
środa, 16 września 2009 20:02

Aby łowić na polskich wodach, konieczna jest karta wędkarska. Jest to dokument ważny dożywotnio, wydawany dorosłym i młodzieży od lat 14 przez właściwe dla miejsca zamieszkania starostwo powiatowe. Aby go otrzymać, należy zdać egzamin z przepisów dotyczących wędkowania. Prawo do egzaminowania ma Polski Związek Wędkarski. Po zdanym egzaminie kartę odbiera się w wydziale ochrony środowiska właściwego starostwa powiatowego. Amatorski połów ryb w Polsce regulują dwie ustawy – w wodach śródlądowych ustawa o rybactwie śródlądowym, a w wodach morskich ustawa o rybołówstwie morskim.

Te akty prawne, wraz z wydawanymi w formie ministerialnych rozporządzeń przepisami wykonawczymi, są podstawą dla wszystkich przepisów dotyczących wędkarstwa.
Z obowiązku posiadania karty są zwolnione osoby, które nie ukończyły 14 lat (z tym, że mogą one łowić wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, która taką kartę posiada), cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce (jeżeli wykupili licencję na wędkowanie) oraz osoby wędkujące w wodach należących do osoby fizycznej uprawnionej do rybactwa, o ile uzyskały od niej zezwolenie na połów ryb.

Jak zdać egzamin na kartę wędkarską.
Egzamin obejmuje znajomość Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW (RAPR) zawierającego reguły określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 12 listopada 2001r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.
Aby wstępnie zdać egzamin na kartę wędkarską z wykorzystaniem systemu znajdującego się pod adresem www.kartawedkarska.pl należy się zarejestrować, prawidłowo odpowiedzieć na pytania, a następnie udać się do najbliższego Koła lub Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego (właściwego dla miejsca zamieszkania osoby zdającej), gdzie Komisja Egzaminacyjna będzie mogła potwierdzić znajomość zagadnień związanych z wędkarstwem. Ważne, by zabrać z sobą dokument potwierdzający tożsamość.
Za egzamin są pobierane opłaty (ok. 10-30 zł lub bezpłatnie), które zdający wnosi w Kole PZW, w którym przeprowadzany jest egzamin. W Kole PZW dowiemy sie również jakie są podstawowe opłaty członkowskie oraz za wędkowanie w danym okręgu. Ogólne informacje o składkach i opłatach, w tym ulgach, znajdują się tutaj.
Informujemy, że na obecną chwilę nie ma aktów prawnych, które pozwalają na przeprowadzenie pełnego procesu egzaminacyjnego przez internet.
Wstępny egzamin na kartę wędkarską on-line składa się z 20 losowo wybranych pytań.
Pytania losowane są z bazy kilkuset pytań, które podzielono na kilka kategorii tematycznych.
Pytania  związane są z następującymi zagadnieniami:
• biologia ryb,
• gospodarka wędkarsko-rybacka,
• przepisy Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb,
• sprzęt wędkarski,
• postępowanie ze złowionymi rybami,
• ochrona środowiska naturalnego,
• przepisy prawne.


Akty prawne:

Ustawa o rybactwie śródlądowym
Ustawa o rybołówstwie morskim
Regulamin amatorskiego połowu ryb PZW

 

 

Copyright © 2009-2018 meskimbyc.pl Wszelkie prawa zastrzeżone | mapa strony