Bezpieczeństwo socjalne w Unii Europejskiej

Czym jest koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w UE. Bezpieczeństwo socjalne to jedno z najważniejszych aspektów naszego życia.  Opieka zdrowotna, świadczenia chorobowe, rentowe czy emerytalne, urlopy macierzyńskie są to świadczenia, z których wszyscy korzystamy.

UESytuacja jest prosta, jeżeli pracujemy w Polsce i nasz pracodawca ma zarejestrowaną tu dzielności. Jednak, co wtedy, kiedy pracujemy dla firmy zagranicznej, która niema zarejestrowanej działalności w Polsce? Jakie będą nasze świadczenia socjalne, jeżeli przeprowadzimy się do innego kraju Unii Europejskiej i znajdziemy tam pracę? Jak będzie wyglądała nasza sytuacja, jeżeli zostaniemy skierowani na do pracy za granicą? Jakie dokumenty muszę posiadać w czasie wakacji w UE, aby móc korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotne? Pytań jest tak wiele jak sytuacji życiowych, w których możemy się znaleźć. Możliwość łatwego przemieszczania się pomiędzy krajami Unii oraz otwarcie rynków pracy stwarza ogromne możliwości, które łączą się z pytaniami o nasze bezpieczeństwo socjalne i zabezpieczenia w raźnie nieszczęścia. Czy trzeba wykupywać kosztowne ubezpieczenie dodatkowe?  Odpowiedzi na powyższe pytania częściowo udziela zamieszczony poniżej film.

 


Warto też odwiedzić stronę internetową: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=26&langId=pl , znajdziemy tu wiele informacji, które rozwieją nasze wątpliwości.  Jako obywatele Unii mamy swoje obowiązki, ale również posiadamy prawa, których musimy być świadomi. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej stwarza nam gwarancję bezpieczeństwa socjalnego dla wszystkich członków Unii nie zależnie od naszego obecnego oraz przyszłego miejsca zamieszkania lub czasowego pobytu.


Artykuł sponsorowany.


 

Copyright © 2009-2018 meskimbyc.pl Wszelkie prawa zastrzeżone | mapa strony