Jak postrzegamy marki samochodowe?

Jak wskazują wyniki najnowszego badania TNS OBOP, najbardziej wyrazisty wizerunek marki wśród samochodów osobowych ma w Polsce Volkswagen. Postrzegany jest m.in. jako marka niezawodna, bezpieczna i wysokiej jakości. Na kolejnych miejscach uplasowały się Toyota oraz Opel.

Na początku roku TNS OBOP zrealizował kolejną edycję badania „Intencja zakupu samochodu”, prowadzonego cyklicznie już od sześciu lat. Jednym z celów tegorocznego projektu było określenie percepcji wizerunku popularnych w Polsce marek samochodów osobowych . Na pytania dotyczące postrzegania wizerunku marek samochodów odpowiadali wszyscy Polacy w wieku od 18. lat, a więc zarówno ci, w których gospodarstwie domowym znajduje się samochód, jak i ci, którzy samochodu nie posiadają. Zadaniem uczestników badania było wskazanie, które spośród piętnastu uwzględnionych w kwestionariuszu ankiety marek samochodów, pasują do wymienionych cech wizerunkowych. W badaniu uwzględniliśmy siedemnaście różnych cech wizerunkowych począwszy od stwierdzenia „to marka bezpieczna” do „to marka, która ma najlepszy stosunek jakości do ceny”.

Wyniki badania wskazują, że najbardziej wyrazisty wizerunek mają wśród Polaków: Volkswagen (75% przypisuje tej marce chociaż jedną cechę wizerunkową), Toyota (około 65% wskazań) oraz Opel (około 55%). Natomiast najmniej czytelny wizerunek mają takie marki jak: Kia, Hyundai, Suzuki, Citroen, Nissan oraz Skoda (po około 30-40% respondentów przypisuje im jakąkolwiek cechę wizerunkową).

Jak wynika z badania marki znacznie różnią się miedzy sobą pod względem stopnia, w jakim ludzie przypisują im różne cechy wizerunkowe. Dla przykładu w przypadku Volkswagena trzech na czterech Polaków potrafi przypisać tej marce przynajmniej jedną cechę wizerunkową. Natomiast w przypadku marek Kia i Hyundai ta proporcja wynosi jedynie 30%. Oznacza to, że Volkswagen ma w Polsce zdecydowanie bardziej wyrazisty i czytelny wizerunek, niż dwie wymienione marki koreańskie.

Rys. 1. Wizerunek i pozycjonowanie marek samochodów osobowych (analiza korespondencji) w dwuwymiarowej przestrzeni; Podstawa: Wszyscy respondenci w wieku 18 lat i więcej; N=1981

Badanie pozwoliło także nakreślić mapę percepcyjną wizerunków badanych marek rozlokowanych wokół dwóch wymiarów oceny: ekstrawagancja - pragmatyzm oraz solidność - kobiecość. Bardziej istotny okazał się wymiar ekstrawagancja – pragmatyzm, prowadzący od takich cech wizerunkowych jak ekstrawagancja
i sportowy charakter, gdzie stosunkowo blisko siebie uplasowały się cztery marki Mitsubishi, Honda, Suzuki i Hyundai.
Na przeciwległym biegunie tego wymiaru znalazły się Fiat oraz Skoda, marki o bardziej pragmatycznym wizerunku, opisywanym przez takie cechy jak: „marka tania w eksploatacji” oraz „marka, która ma najlepszy stosunek jakości do ceny”.

Drugi wymiar postrzegania wizerunku marek prowadzi od grupy skorelowanych ze sobą cech odnoszących się do solidności, niezawodności, jakości i bezpieczeństwa pojazdu, do przeciwległego segmentu, który można opisać przez syntetyczną cechę wizerunkową „marka dla kobiet”. I tak, najbardziej z walorami niezawodności, wysoką jakością  i bezpieczeństwem utożsamiany jest Volkswagen. Stosunkowo blisko marki VW plasuje się Toyota. Na przeciwległym krańcu tego wymiaru ulokowała się Kia, której cechą dystynktywną jest przypisywanie jej walorów „bycia marką dla kobiet”. Relatywnie blisko tej marki znajduje się także Citroen.
Pozostałe analizowane w badaniu marki, czyli Nissan, Opel, Ford, Peugeot oraz Renault, plasują się na przecięciu obu wymiarów, czyli ekstrawagancja – pragmatyzm oraz solidność – kobiecość.

Wizerunek marki to pojecie abstrakcyjne. To zestaw cech i wyobrażeń przypisywanych marce, funkcjonujący w świadomości konsumenta. W przypadku marki samochodu osobowego, wizerunek odzwierciedla całokształt opinii i przekonań, ukształtowanych w oparciu nie tylko o własne doświadczenia z pojazdem, ale także zasłyszanych w mediach czy od innych osób. Pozytywny, a jednocześnie  zindywidualizowany wizerunek marki, stanowi bezcenny kapitał dla utrzymania wysokiej pozycji na konkurencyjnym rynku, a jednocześnie pozwala odróżnić się od konkurencji.” – komentuje wyniki badania dr Magdalena Sawińska, Lider Sektora Badań Rynku Motoryzacyjnego TNS OBOP.

Informacje o badaniu:
Dane pochodzą z badania OMNIMAS  przeprowadzonego przez TNS OBOP w okresie 3 – 20 lutego 2011 na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 18 lat i więcej; łączna liczba wywiadów 1981.

 

Źródło: TNS OBOP 21.06.2011

 

Copyright © 2009-2018 meskimbyc.pl Wszelkie prawa zastrzeżone | mapa strony