Różne inicjatywy – jeden cel

Podczas jubileuszowej imprezy Women’s Empowerment Principles Annual Event, która odbyła się z okazji 60 lecia Komisji ds. Statusu Kobiet, Lise Kingo – Dyrektor Wykonawcza United Nations Global Compact ogłosiła nową globalną inicjatywę pod hasłem „UN Global Compact Panel Pledge”. Projekt ma na celu położenie kresu męskim panelom dyskusyjnym i zaangażowanie światowej społeczności w budowanie różnorodności płciowej we wszelkiego rodzaju wydarzeniach merytorycznych.

zaburzenia_erekcjNa problem braku właściwej reprezentacji kobiet w debacie publicznej zwraca również uwagę polska inicjatywa Znane Ekspertki, która od kilku lat promuje udział kobiet w wydarzeniach merytorycznych, a także stworzyła bazę kobiet ekspertek, z której mogą korzystać dziennikarze i organizatorzy konferencji.

Podczas spotkania z okazji 60-lecia Komisji ds. Statusu Kobiet Lise Kingo wezwała wszystkich pracowników UN Global Compact i 13 000 sygnatariuszy na całym świecie, by nie zgadzali się na branie udziału w merytorycznych wydarzeniach, w których kobiety nie mają odpowiedniej reprezentacji. Podkreśliła, ze przedstawiciele płci męskiej, którzy zostaną poproszeni o udział w debacie, mogą wspomóc inicjatywę poprzez zaproponowanie na swoje miejsce zastępstwa koleżanki. Dzięki tym działaniom ma stopniowo poprawiać się wizerunek kobiet, jako ekspertek w poszczególnych dziedzinach, a także podnosić poziom merytoryczny dyskusji, poprzez wprowadzenie elementu różnorodności.

To wspaniałe wiadomości. Cieszymy się, że coraz więcej firm i organizacji dostrzega ten, jakże ważny problem społeczny. W Polsce, podobnie jak w wielu miejscach na świecie rzeczywistość gospodarczą, polityczną, społeczną najczęściej komentują mężczyźni. W konferencjach czy kongresach biorą udział sami lub niemal sami przedstawiciele płci męskiej. A przecież jest wiele kobiet, które w niczym nie ustępują im ani pod względem merytorycznym, ani prezentacyjnym. Różnorodność płciowa nie tylko jest w dobrym tonie, ale przede wszystkim ma realne przełożenie na poziom merytoryczny dyskusji, jej kulturę a ponadto jest zachętą dla młodych osób do rozwoju i awansu zawodowego” - podkreśla Joanna Pruszyńska –Witkowska, inicjatorka projektu Znane Ekspertki, CEO Headlines Porter Novelli.

Cele inicjatywy „UN Global Compact Panel Pledge” oraz Znanych Ekspertek są zbieżne.  Oba projekty dążą do zwiększenia reprezentacji kobiet w debacie publicznej, w tym m.in. w programach informacyjnych czy podczas strategicznych konferencji gospodarczych, a także do zmiany stereotypowego obrazu eksperta w świadomości społecznej.

W ramach inicjatywy Znane Ekspertki powstała m.in. internetowa baza, w której figuruje aktualnie 368 kobiet-ekspertek, specjalizujących się zwłaszcza w kluczowych dla Polski obszarach, takich jak energetyka, prawo, finanse czy nowe technologie. Baza dedykowana jest dziennikarzom oraz organizatorom wydarzeń merytorycznych, którzy poszukują specjalistów w poszczególnych dziedzinach. Jest cennym narzędziem w rozwiązywaniu problemu ograniczonego udziału kobiet w debacie publicznej. Znane Ekspertki służą również wsparciem dla mediów i organizatorów debat oraz konferencji w pro aktywnym poszukiwaniu i rekomendacji ekspertek z innych obszarów.

Znane Ekspertki

Znane Ekspertki to ogólnopolski projekt, którego głównym celem jest zwiększenie reprezentacji kobiet w programach informacyjnych i publicystycznych, zwłaszcza o tematyce ekonomicznej oraz na strategicznych konferencjach gospodarczych, relacjonowanych przez polskie media. Beneficjentkami tych działań są nie tylko ekspertki m.in. z różnych instytucji naukowych, firm doradczych, administracji publicznej, a także kobiety zasiadające w zarządach i radach nadzorczych spółek, zwłaszcza w kluczowych dla Polski obszarach, takich jak energetyka, finanse, czy nowe technologie. Jesteśmy przekonani, że zwiększenie widoczności kobiet w publicznej debacie podniesie jej jakość merytoryczną, kulturę, a ponadto jest zachętą dla młodych osób w dążeniu do rozwoju i awansu zawodowego.

 

Copyright © 2009-2018 meskimbyc.pl Wszelkie prawa zastrzeżone | mapa strony