Czy Polacy są dobrze przygotowani do jazdy samochodem?

Polacy nie są dobrze przygotowani do jazdy Świeżo upieczeni kierowcy nie są pewni siebie za kierownicą i często łamią przepisy. Czy Polacy są dobrze przygotowani do jazdy samochodem? Według tegorocznego badania przeprowadzonego przez Goodyeara, nowi kierowcy nie czują się dość pewnie za kierownicą. Badanie pokazało też, jak ten problem wygląda w innych krajach, a także jakie podejście do poszczególnych zagadnień związanych z bezpieczeństwem mają Polacy na tle swoich rówieśników z zagranicy.

Czy jesteśmy gotowi do prowadzenia samochodu?

Młodzi kierowcy z Polski krytycznie wypowiadają się o kursie prawa jazdy, twierdząc, że w szkole jazdy nie zostali dostatecznie przygotowani do uczestnictwa w ruchu drogowym. Nie czują się pewnie za kierownicą w różnych warunkach atmosferycznych. Opanowują podstawy prowadzenia auta, ale wciąż mają luki w sztuce prowadzenia auta w specyficznych warunkach – tylko 57% młodych kierowców nauczyło się prowadzenia pojazdu nocą. Dla porównania: zaledwie 6% badanych Duńczyków i 2% Niemców stwierdziło, że nie uczono ich nocnej jazdy. Na przeciwległym biegunie są zaś młodzi kierowcy z Rosji, Czech i Turcji (odpowiednio 76%, 75% i 72% z nich szkoliło ten element).

Wykres 1: Odsetek kierowców w poszczególnych krajach wskazujących, że podczas nauki jazdy nie byli uczeni prowadzenia auta nocą

Opanowanie trudnych elementów ruchu drogowego wpływa na pewność siebie. Świeżo upieczonym polskim kierowcom brakuje pewności siebie (22% respondentów), podobnie jak ich rówieśnikom z Danii, Czech i Austrii (odpowiednio 25%, 23%, 22%). Najpewniejsi
są natomiast Brytyjczycy, Włosi, Rosjanie i Hiszpanie (12%, 12%, 10% i 8%).

Wykres 2: Kierowcy przyznający, że nie czują się pewnie po ukończeniu kursu na prawo jazdy

Im cięższe warunki jazdy, tym trudniej o pewność siebie za kierownicą. Dlatego 32% młodych Polaków nie czuje się pewnie podczas jazdy po śniegu, a co czwarty – prowadząc samochód za granicą.

"Generalnie kandydaci na kierowców w Polsce przystępujący do egzaminu są przygotowani do wykonywania zadań egzaminacyjnych, nie zaś do bezpiecznej jazdy po drogach. Zdarza się, że po niezaliczonym egzaminie słyszymy, iż egzaminowany nie ćwiczył danego elementu podczas nauki jazdy, czy też że wykonywał część ćwiczeń przy wydatnej pomocy instruktora. Tak nie powinno być. W szkole jazdy często celem kursanta jest uzyskanie dokumentu, który go dopuści do egzaminu, nie zaś faktyczna nauka prowadzenia samochodu. Dlatego proponowałbym likwidację formalnego obowiązku odbywania szkolenia w szkole jazdy.
W wielu europejskich krajach tak jest - choćby w Szwecji czy Wielkiej Brytanii. To nie znaczy, że tam przyszli kierowcy nie idą do szkół jazdy - idą, ale właśnie po to, żeby się czegoś nauczyć, nie dlatego, bo muszą uzyskać dokument dopuszczający do egzaminu państwowego" – mówi Tomasz Matuszewski, Pełnomocnik Dyrektora WORD ds. Procesu Egzaminowania.

Po kursie jazdy nie mamy wiedzy na temat eksploatacji auta

Polscy kierowcy przyznają, że podczas kursu na prawo jazdy nie otrzymali wyczerpujących informacji na temat wyboru opon. Zaledwie 27% z nich dowiedziało się, jakie jest znaczenie właściwych opon dla bezpieczeństwa na drodze, zaś niespełna do piąty – jakie znaczenie ma sprawdzanie ciśnienia powietrza w oponach (19%). Jeszcze mniej uzyskało informacje
na temat wymiany opony po złapaniu gumy (14%).

Wiedza kierowców na temat eksploatacji auta po kursie na prawo jazdy (proc.)

Wykres 3: Odpowiedzi na pytanie „Czego się nauczyłeś podczas nauki jazdy?”
– porównanie Polska-świat

Co drugi Polak rozmawia przez telefon w czasie jazdy

Przepisy są po to, by je łamać? Niektórzy tak twierdzą, bo rozmawiają przez telefon nie używając zestawu głośnomówiącego ani słuchawki. Robi tak 44% respondentów. Najmniej zdyscyplinowani są pod tym względem Szwedzi i Rosjanie (70%), a następnie mieszkańcy RPA (61%) i Turcy (60%). Polacy też zawyżają średnią – połowa z nich (52%) przyznała się do rozmowy przez telefon komórkowy w czasie prowadzenia samochodu bez zestawu głośnomówiącego. Jest to praktyka bardziej rozpowszechniona wśród młodych mężczyzn (57%) niż wśród kobiet (46%). Aż 39% respondentów przyznało się, że zdarzyło im się wysyłać SMS-y w czasie prowadzenia auta.

Do używania telefonu w samochodzie niezgodnie z przepisami przyznało się natomiast znacznie mniej respondentów z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Holandii (odpowiednio 15%, 26% i 27%).

Wykres 4: Odsetek kierowców przyznających się do używania telefonu za kierownicą niezgodnie z jego przeznaczeniem

Polacy lubią prędkość

Statystyczny polski kierowca ma ciężką nogę – według badania przeprowadzonego przez Goodyeara jeździmy najszybciej ze wszystkich badanych nacji! Przyznaje się do tego 81% badanych rodaków, zaraz za nami są mieszkańcy RPA (79%). Najbardziej odpowiedzialnych młodych kierowców można znaleźć w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii, gdzie odsetek wynosi odpowiednio 54% i 40%.

Dozwoloną prędkość nieco częściej przekraczają mężczyźni niż kobiety (70% mężczyzn
i 62% kobiet).

Ponad połowa Polaków przyznaje, że zdarzyło im się błędnie ocenić prędkość lub ruch drogowy (54%). Aż 78% przyśpieszało, zamiast zwolnić na pomarańczowym świetle, a 42% przyznało się do jazdy równie szybkiej na mokrej nawierzchni, co na suchej. 36% polskich kierowców przyznało, że prowadzi samochód w taki sposób, aby poczuć adrenalinę, zaś 40% badanych Polaków próbowało jechać swoim autem z najwyższą możliwą prędkością. Pod tym względem biją nas jednak Niemcy (53%) i Rosjanie (46%) – choć dla Niemców okolicznością łagodzącą jest fakt, że to jeden z nielicznych krajów na świecie bez ograniczeń prędkości
na autostradach.

Szczególnie często również pokonujemy zakręty ze zbyt dużą prędkością (51% Polaków przy średniej 39% dla całego badania) oraz lekceważymy sygnalizację świetlną (51% do 39%).

Łamanie przepisów przez kierowców w poszczególnych krajach (proc.)


Wykres 5: Odpowiedzi na pytanie „Czego się nauczyłeś podczas nauki jazdy?”
– porównanie Polska-świat

Czego zaś się najbardziej obawiamy na polskich drogach? Innych, nieodpowiedzialnych kierowców, a także usterek technicznych. Pijanych kierowców boi się 70% respondentów, w tym aż 79% spośród badanych kobiet. Wypadku spowodowanego przez inny samochód boi się 64% Polaków, również w większości kobiet (72% spośród respondentek wskazało ten punkt). Kobiety bardziej od mężczyzn obawiają się także awarii pojazdu w niebezpiecznym miejscu (55% kobiet w porównaniu z 30% mężczyzn), a także usterek technicznych (awaria hamulców: 65% w stosunku do 54% mężczyzn; gwałtowna utrata powietrza w oponie lub jej przebicie na ruchliwej drodze: 59% w stosunku do 45% mężczyzn).

Metodologia badania

Badanie przeprowadziła agencja IPSOS na zlecenie Goodyeara (Region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki). Cel badania to analiza poziomu wiedzy młodych i początkujących kierowców na temat bezpieczeństwa drogowego, a także ich przekonań oraz praktyk za kierownicą.

Łącznie przeprowadzono ankietę wśród 6400 respondentów, po 400 w każdym z następujących krajów: Austria, Belgia, Republika Czeska, Dania, Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Polska, Rosja, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Afryka Południowa, Turcja i Wielka Brytania. Ankieta zawierała 20 pytań w pięciu obszarach tematycznych: szkolenie kierowców, zachowanie na drodze, styl życia, zachowania społeczne, czynniki okresowe i przygotowanie do zimy.

Wywiady prowadzono między 23 lipca a 17 sierpnia br. za pośrednictwem internetu. Respondenci: posiadający prawo jazdy, mający ukończone 18 lat i aktywnie prowadzący samochód. Badania były prowadzone w językach lokalnych.

Europejskie Stowarzyszenie Szkół Jazdy (EFA)

EFA reprezentuje interesy 25 stowarzyszeń szkół jazdy z 24 krajów Europy w kontaktach z europejskimi władzami, instytucjami i organizacjami związanymi ze szkoleniem kierowców i instruktorów jazdy, edukacją początkujących kierowców, ekologiczną jazdą i bezpieczeństwem drogowym. Organizacja promuje inicjatywy, które prowadzą do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Główne cele działania EFA to: harmonizacja edukacji i egzaminowania instruktorów jazdy, przygotowanie i harmonizacja programów oraz koncepcji edukacyjnych w szkoleniu kierowców wszystkich kategorii, przygotowanie i harmonizacja programów zaawansowanych szkoleń dla kierowców wszystkich kategorii, harmonizacja standardów organizacji egzaminujących i egzaminatorów. EFA jest stowarzyszeniem branżowym, neutralnym pod względem politycznym i światopoglądowym.

Goodyear jest jednym z największych producentów opon na świecie, z centralą w Akron, w stanie Ohio, USA. Firma wytwarza opony, wyroby gumowe oraz środki chemiczne w ponad 53 zakładach w 22 krajach. Swoją działalność prowadzi w większości krajów świata. Dwa ośrodki innowacji – w Akron w stanie Ohio i Colmar-Berg w Luksemburgu rozwijają najnowocześniejsze produkty i usługi, które wyznaczają branżowe standardy w dziedzinie technologii i parametrów. Goodyear zatrudnia około 71 000 pracowników. W Polsce firma oferuje opony takich marek, jak: Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava i Dębica. Jest także głównym akcjonariuszem Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

Artykuły powiązane

 

Copyright © 2009-2018 meskimbyc.pl Wszelkie prawa zastrzeżone | mapa strony