Kierowcy pokolenia Internetu są roztargnieni na drodze

60% młodych kierowców widziało rówieśników telefonujących, piszących SMS-y, a nawet przeglądających Internet za kierownicą. Wiele czynników rozprasza uwagę młodych kierowców – to wniosek płynący z badania przeprowadzonego przez Goodyeara.

Celem badania, które analizowało zachowania 6400 młodych kierowców poniżej 25. roku życia na 16 rynkach (w 15 krajach europejskich i w Republice Południowej Afryki), było poznanie sposobu myślenia młodych kierowców i zdobycie informacji na temat ich zachowań na drodze.

„Młodzi kierowcy są dziś narażeni na zbyt wiele czynników rozpraszających uwagę. Badanie przeprowadzone przez Goodyeara posłużyło zbadaniu, w jaki sposób nowoczesne gadżety wpływają na bezpieczeństwo kierowców” – powiedział Jens Völmicke, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej Goodyear w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

Ręce na kierownicy, telefon przed oczami

Wbrew popularnemu poglądowi, mózg nie jest w stanie wykonywać wielu zadań jednocześnie, lecz tylko sekwencyjnie, przerzucając szybko uwagę z jednego na drugie. Płat czołowy mózgu, który odpowiada za uwagę i koncentrację może łatwo ulec przeciążeniu, gdy kierowca wykonuje wiele czynności jednocześnie, narażając na niebezpieczeństwo siebie i innych użytkowników drogi.

Młodzi kierowcy są dziś narażeni wiele czynników konkurujących o ich uwagę gdy wsiadają do samochodu. Mimo że w większości krajów jest to nielegalne, 44% respondentów rozmawia przez telefon nie używając zestawu głośnomówiącego ani słuchawki. Najmniej zdyscyplinowani są pod tym względem Szwedzi i Rosjanie (70%), a następnie mieszkańcy RPA (61%) i Turcy (60%). W Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Holandii odpowiednio 15%, 26% i 27% używa telefonu w samochodzie niezgodnie z przepisami, co wydaje się świadczyć o tym, że surowsze egzekwowanie prawa może być skuteczne.

Bardziej niebezpieczne od rozmów podczas jazdy są wiadomości tekstowe:
41% młodych kierowców przyznaje się do wysyłania SMS-ów, e-maili lub używania komunikatorów podczas prowadzenia samochodu. Najczęściej są to kierowcy z RPA, Turcji i Szwecji (odpowiednio 65%, 56% i 55%), a najrzadziej z Hiszpanii, Niemiec i Wielkiej Brytanii (odpowiednio 31%, 29% i 14%).

Według ekspertów, rozproszenie uwagi spowodowane wykonywaniem innych czynności podczas jazdy powoduje zjawisko przypominające ślepotę – rozmawiając przez telefon patrzymy na obiekty, ale ich nie widzimy. Wiedzę o zagrożeniach  związanych z rozproszeniem uwagi Goodyear planuje wykorzystać we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Szkół Jazdy (EFA), aby dostarczać młodym ludziom więcej szkoleń z zakresu bezpiecznej i odpowiedzialnej jazdy.

„Świat Internetu oferuje młodym kierowcom zdecydowanie zbyt wiele czynników dekoncentrujących uwagę, co w znacznym stopniu osłabia zdolność skupienia uwagi za kierownicą. Prowadzenie wymaga stuprocentowej koncentracji i uwagi. Młodzi ludzie powinni odłożyć telefony i inne gadżety, jeżeli chcą jechać bezpiecznie i odpowiedzialnie” – powiedział Gerhard von Bressensdorf, prezes Europejskiego Stowarzyszeni Szkół Jazdy.

Nie tylko cyfrowe

Choć nowe technologie bez wątpienia są przyczyną dekoncentracji, uwagę młodych kierowców za kierownicą przyciągają również bardziej tradycyjne czynności. 58% z nich pije, a 45% je za kierownicą. Niektórzy nawet za kierownicą zachowują się jak w… łazience – 14% młodych kierowców przyznaje się do nakładania makijażu, układania włosów lub golenia w czasie jazdy.

Młodzi częściej dostrzegają zachowania rówieśników, niż własne

Niepokojący wydaje się fakt, że kierowcy poniżej 25. roku życia częściej dostrzegają niebezpieczne zachowania znajomych i rówieśników, niż własne.

68% widziało znajomych rozmawiających przez telefon trzymany w ręku, a 62% – piszących SMS-y, e-maile lub przeglądających Internet. Najczęściej takie zachowania dostrzegają u rówieśników respondenci z Rosji i RPA (83% i 82%), a najrzadziej z Wielkiej Brytanii (37%). Respondenci z Turcji często używają smartfonów do wysyłania wiadomości tekstowych, e-maili i przeglądania Internetu – 78% respondentów twierdzi, że widziało takie zachowania u swoich znajomych. Młodzi kierowcy z Turcji również najczęściej nakładają makijaż, układają włosy i golą się podczas jazdy (57%), a najrzadziej robią to ściśle przestrzegający prawa Brytyjczycy (zaledwie 20%). Jedna czwarta młodych kierowców widziała również znajomych czytających gazetę podczas jazdy, a 24% była świadkiem przebierania się kierowcy.

Naukowcy badający próby wykonywania wielu czynności jednocześnie za kierownicą zauważają, iż tacy kierowcy nabierają fałszywego poczucia pewności siebie i przekonania, że są w stanie wykonywać inne czynności podczas jazdy. Problemy pojawiają się, gdy wydarzy się coś nieoczekiwanego, co wymaga zahamowania lub zmiany pasa w ułamku sekundy. Wtedy okazuje się, że ich zdolność do prawidłowej oceny sytuacji jest ograniczona.

Metodologia badania

Badanie przeprowadziła agencja IPSOS na zlecenie Goodyeara (Region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki). Cel badania to analiza poziomu wiedzy młodych i początkujących kierowców na temat bezpieczeństwa drogowego, a także ich przekonań oraz praktyk za kierownicą.

Łącznie przeprowadzono ankietę wśród 6400 respondentów, po 400 w każdym z następujących krajów: Austria, Belgia, Republika Czeska, Dania, Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Polska, Rosja, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Afryka Południowa, Turcja i Wielka Brytania. Ankieta zawierała 20 pytań w pięciu obszarach tematycznych: szkolenie kierowców, zachowanie na drodze, styl życia, zachowania społeczne, czynniki okresowe i przygotowanie do zimy.

Wywiady prowadzono między 23 lipca a 17 sierpnia br. za pośrednictwem internetu. Respondenci: posiadający prawo jazdy, mający ukończone 18 lat i aktywnie prowadzący samochód. Badania były prowadzone w językach lokalnych.

 

Copyright © 2009-2018 meskimbyc.pl Wszelkie prawa zastrzeżone | mapa strony