Ranking liceów - Kraków

Loading
Chart
o Ford initial-scale=1, minimum-scale=1, width=device-width initial▼scale=1, minimum▼scale=1, width=device▼width (initial-scale=1, minimum-scale=1, width=device-width%)
NYSE:F

Ford

Company ID [NYSE:F] Last trade:initial-scale=1, minimum-scale=1, width=device-width Trade time:initial-scale=1, minimum-scale=1, width=device-width Value change:initial▼scale=1, minimum▼scale=1, width=device▼width (initial-scale=1, minimum-scale=1, width=device-width%)
Ubezpieczenie samochodu – ile kosztuje i jakie wybrać?

Ile kosztują? Co trzeba wiedzieć, by wybrać najlepszy dla siebie produkt ubezpieczeniowy? – o tym przeczytasz w niniejszym artykule.

Wybór odpowiedniego ubezpieczenia samochodu nie jest prostą sprawą. Dla wielu właścicieli pojazdów najważniejsze – a często niestety jedyne – kryterium decyzyjne stanowi wysokość składki. W praktyce, takie podejście może sprawdzić się tylko i wyłącznie w przypadku zakupu podstawowej polisy OC, która w myśl przepisów ustawy musi gwarantować ściśle ustalony zakres ochrony. Niemniej jednak obowiązkowe ubezpieczenie OC to zaledwie jeden z kilkunastu różnych wariantów ochrony, jaką można objąć posiadany samochód. Nasz poradnik pozwoli Ci lepiej zorientować się w cenach poszczególnych polis komunikacyjnych i specyfice ich działania, a co za tym idzie – zwiększy prawdopodobieństwo tego, że wybierzesz ofertę ubezpieczeniową najlepiej dopasowaną do swoich potrzeb.

Ubezpieczenie OC samochodu

Ubezpieczenie samochodu od odpowiedzialności cywilnej, powszechnie znane jako OC, to jedyny rodzaj ubezpieczenia, który jest obowiązkowy dla każdego posiadacza pojazdu, poruszającego się po polskich drogach. Gdyby nie taka ochrona, sprawcy wypadków musieliby z własnej kieszeni płacić poszkodowanym za szkody wyrządzone na ich mieniu i/lub zdrowiu. Natomiast ofiary musiałyby samodzielnie zajmować się ściąganiem należnych świadczeń od winowajców kraks. Dlatego też tak ważne jest, aby pamiętać o terminowym wykupieniu nowego ubezpieczenia OC lub opłaceniu składki za dotychczas posiadaną polisę.

Kierowcy zainteresowani zakupem jedynie podstawowej – gwarantowanej w ramach ubezpieczenia OC – ochrony, przy wybieraniu oferty powinni kierować się przede wszystkim ceną polisy i reputacją towarzystwa ubezpieczeniowego. Niemniej jednak trzeba w tym kontekście pamiętać, że OC służy wyłącznie do ochrony osób poszkodowanych przez ubezpieczonego. Oznacza to zarazem, że nie daje możliwości pokrycia kosztów naprawy pojazdu w sytuacji, gdy to on będzie sprawcą kolizji lub wypadku.

Ubezpieczenie AC samochodu

Ubezpieczenie AC (Autocasco) to najdroższy, opcjonalny rodzaj ubezpieczenia samochodu. Dziś, praktycznie każda tego typu polisa obejmuje takie zdarzenia jak:

 • utrata pojazdu lub jego części wskutek kradzieży,

 • częściowe lub całkowite uszkodzenie pojazdu, będące skutkiem np. powodzi, pożaru, gradobicia,

 • częściowe lub całkowite uszkodzenie samochodu, powstałe na skutek kolizji z innym pojazdem, obiektem, drzewem, zwierzęciem, itp.

Co ważne, wyżej przedstawione pozycje dotyczą wyłącznie wyjściowego zakresu ochrony każdej polisy Autocasco. W praktyce, zdecydowana większość towarzystw ubezpieczeniowych daje kierowcom możliwość zaopatrzenia się w ubezpieczenie AC „szyte na miarę”, czyli takie, które zapewni pomoc i wypłatę odszkodowania w takich sytuacjach, na których klientowi rzeczywiście zależy.

Warto także pamiętać, że tylko Autocasco pozwala ubezpieczonemu będącemu sprawcą kolizji, pokryć koszty naprawy swojego pojazdu.

Jakie jeszcze warianty ochrony pojazdu można wykupić?

Poza polisami OC i AC, w ofercie każdego zakładu ubezpieczeń można znaleźć jeszcze dwa inne ubezpieczenia komunikacyjne: NNW kierowcy i pasażerów oraz polisa assistance. To pierwsze, gwarantuje wypłatę odszkodowania za następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW), którymi mogą być uszkodzenia ciała, trwały uszczerbek na zdrowiu czy śmierć ubezpieczonego i/lub jego pasażera/-ów. Natomiast assistance to całodobowy dostęp do wsparcia technicznego, z którego można skorzystać w razie awarii samochodu lub stłuczki (holowanie auta do warsztatu, pokrycie kosztów wynajęcia auta zastępczego, itp). Coraz częściej w ramach pakietu assistance zapewniana jest również pomoc medyczna, a nawet prawna, na którą może liczyć zarówno kierowca ubezpieczonego auta, jak i jego pasażerowie.

Cztery wspomniane ubezpieczenia komunikacyjne to jednak nie wszystko, co mają do zaoferowania właścicielom pojazdów towarzystwa ubezpieczeniowe. W ich ofercie można znaleźć także takie warianty ochrony jak:

 • ubezpieczenie szyb – kierowane przede wszystkim do posiadaczy droższych aut, w których koszt wymiany szyby liczony jest nie w setkach, a tysiącach złotych,

 • ubezpieczenie opon – kosztujący zwykle kilkanaście złotych rocznie dodatek do polisy, który pozwala uzyskać pomoc w przypadku przebicia lub pęknięcia opony (pomoc drogowa przyjeżdża na miejsce zdarzenia i wymienia koło lub – jeśli zostaną uszkodzone dwa koła lub więcej – odholowuje pojazd do zakładu wulkanizacyjnego),

 • ochrona utraty zniżki w OC – bardzo przydatna, jeśli ubezpieczany pojazd będzie użytkowany co najmniej przez kilka lat, ponieważ dzięki niej przy wznawianiu OC nie jest uwzględniania wcześniej zgłoszona szkoda, a co za tym idzie – można zachować wypracowane zniżki,

 • ochrona utraty zniżki w AC – działająca identycznie jak wyżej wymieniona polisa,

 • stała suma ubezpieczenia – korzystna dla posiadaczy nowych i droższych aut, ponieważ ewentualne uszkodzenie pojazdu nie powoduje obniżenia jego wartości.

Szereg ofert ubezpieczeń samochodowych można znaleźć na: http://panoramafirm.pl/ubezpieczenie_samochodu.

Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu?

Cena samego ubezpieczenia OC waha się od 500-600 do nawet kilku tysięcy złotych rocznie, natomiast pakiet OC + AC trudno będzie kupić za kwotę niższą niż tysiąc złotych rocznie. W praktyce, wysokość składki ubezpieczeniowej jest jednak kwestią bardzo indywidualną i zależy od wielu parametrów oraz ich kombinacji. Poniżej przedstawiamy przykładowe czynniki brane pod uwagę przy ocenianiu ryzyka ubezpieczeniowego klienta (a więc takie, które decydują o ostatecznej cenie ubezpieczenia samochodu):

 • typ, marka, model oraz wartość pojazdu,

 • miejsce zamieszkania właściciela pojazdu,

 • zakres ochrony ubezpieczeniowej,

 • jak pod względem szkodowości/bezszkodowości przebiegało dotychczas ubezpieczenie OC (i ewentualnie AC) właściciela pojazdu,

 • okres, przez jaki właściciel pojazdu posiada umowę ubezpieczenia samochodowego,

 • wiek właściciela pojazdu oraz okres posiadania przez niego prawa jazdy,

 • wysokość składki obowiązującej przy poprzedniej umowie OC (i ewentualnie AC).

O cenie ubezpieczenia samochodu często decyduje również sposób, w jaki jest ono nabywane (zakup przez Internet zwykle jest tańszy niż w przypadku zakupu za pośrednictwem agenta ubezpieczeniowego), a także fakt, czy będzie ono opłacone jednorazowo czy w systemie ratalnym.

Młody, niedoświadczony kierowca, za samo ubezpieczenie OC kilkunastoletniego, wartego kilka tysięcy złotych samochodu, zapłaci co najmniej ok. 2 tysięcy złotych. Starszy kierowca, posiadający prawo jazdy od wielu lat, chcąc ubezpieczyć auto o takich samych parametrach, może zapłacić nawet 4-5 razy mniej – naturalnie, o ile ma wypracowane zniżki. Natomiast właściciel drogiego auta sportowego, za rok ochrony AC+OC+NNW może zapłacić nawet kilkanaście tysięcy złotych – i to nawet wówczas, jeśli posiada prawo jazdy od wielu lat!

Na jakie ubezpieczenie samochodu warto się zdecydować?

Reasumując, ze względu na fakt, iż zakres ubezpieczenia OC jest regulowany odgórnie, taką polisę należy wykupić w tym towarzystwie, w którym jest ono najtańsze. Co ważne, zalecenie to sprawdzi się jednak wyłącznie w przypadku tych kierowców, którzy nie są zainteresowani zapewnieniem swojemu autu bardziej kompleksowej ochrony, jaką dają na przykład Autocasco czy inne, wspomniane wcześniej dodatkowe warianty ubezpieczenia. W sytuacji, gdy w grę wchodzi bowiem skorzystanie z innych, opcjonalnych polis komunikacyjnych, pod uwagę należy wziąć ceny oraz zakres ochrony wszystkich typów ubezpieczeń, jakie zamierza się wykupić.

Wybierając najlepsze dla siebie ubezpieczenie samochodowe, warto kierować się prostą i sprawdzoną zasadą: sięgnąć po ofertę stanowiącą kompromis pomiędzy ceną a jakością. W praktyce, chodzi tutaj o to, aby zaopatrzyć się w produkt ubezpieczeniowy, który przy możliwie jak najniższym koszcie zapewni taką ochronę, jaka jest kierowcy rzeczywiście potrzebna.

 

Copyright © 2009-2018 meskimbyc.pl Wszelkie prawa zastrzeżone | mapa strony