Ranking liceów - Kraków

Loading
Chart
o Ford initial-scale=1, minimum-scale=1, width=device-width initial▼scale=1, minimum▼scale=1, width=device▼width (initial-scale=1, minimum-scale=1, width=device-width%)
NYSE:F

Ford

Company ID [NYSE:F] Last trade:initial-scale=1, minimum-scale=1, width=device-width Trade time:initial-scale=1, minimum-scale=1, width=device-width Value change:initial▼scale=1, minimum▼scale=1, width=device▼width (initial-scale=1, minimum-scale=1, width=device-width%)
Kurs złota od A-Z

Od czego zależy kurs złota i jak jest ustalany? Jak na cenę tego kruszcu w Polsce wpływa kurs dolara? Dlaczego warto inwestować w złoto – zwłaszcza to istniejące fizyczne?

Gdyby zgromadzić całe dostępne złoto w jednym miejscu i przetopić je w jedną wielką sztabę to powstałby sześcian o boku ledwie przekraczającym 20 metrów. Nic więc dziwnego, że ten rzadki i cenny surowiec od setek lat jest pożądany nie tylko przez producentów luksusowej biżuterii, ale również przez inwestorów – którzy często upatrują w nim jedynego, słusznego sposobu na zabezpieczenie i przechowywanie oszczędności. Na przestrzeni tygodni, a nawet miesięcy, tendencje na rynku tego kruszcu mogą kształtować się jednak niekorzystnie, za co odpowiada nie tylko mnogość czynników wpływających na kurs złota, ale także sam sposób jego ustalania.

Kto i jak ustala kurs złota

Na cenę złota w Polsce wpływają dwa zasadnicze czynniki: kurs dolara amerykańskiego względem naszej waluty oraz notowania kruszcu na giełdzie w Londynie

Wpływ kursu dolara na ceny złota w Polsce

Fakt, że cena złota notowana jest na giełdzie londyńskiej w dolarze może utrudniać inwestorom ocenę rzeczywistej sytuacji na rynku złota w Polsce. W uchwyceniu tego problemu pomocne będzie zapoznanie się z hipotetycznym scenariuszem rynkowym przedstawionym poniżej:

 1. początkowo kurs złota wynosi 1000 dolarów za uncję, a dolar kosztuje 3,5 zł,

 2. następnie kurs złota wprawdzie pozostaje bez zmian, ale wartość dolara wzrasta do 3,7 zł,

 3. następnie kurs złota wzrasta do 1100 dolarów za uncję, a wartość dolara spada do 3,6 zł.

Oznacza to, że w przeliczeniu na polską walutę, złoto kosztuje:

 1. 1000 x 3,5 = 3500 zł

 2. 1000 x 3,7 = 3700 zł

 3. 1050 x 3,5= 3675 zł

Jak widać wyraźnie, choć cena złota na londyńskiej giełdzie nie uległa zmianie, wartość surowca wyrażona w polskiej walucie wzrosła o 200 zł, czyli o blisko 6 %. W tym przypadku, na umocnienie kursu złota wpłynął zatem tylko i wyłącznie wzrost wartości dolara. Z kolei 5-procentowa aprecjacja kursu złota na londyńskim parkiecie – do poziomu 1050 dolarów za uncję – przy jednoczesnym spadku wartości dolara z 3,7 zł do 3,5 zł, w praktyce przełożyła się na pogorszenie sytuacji polskiego inwestora.

Choć takie sytuacje jak ta przedstawiona powyżej, zdarzają się również w rzeczywistości rynkowej – zwłaszcza w krótszych horyzontach czasowych –  generalnie złoto i dolar są jednak ze sobą mocno skorelowane. W praktyce, gdy dolar traci na wartości, to złoto zazwyczaj zyskuje, a kiedy dolar zyskuje – złoto traci. Inwestorzy śledzący wykresy kursów złota powinni jednak pamiętać, że wzrost ceny kruszcu na londyńskiej giełdzie nie musi przekładać się na wzrost cen złota w Polsce.

Dlaczego warto inwestować w złoto?

Warto inwestować w złoto - zwłaszcza w to istniejące fizycznie, nie zaś w formie zapisu elektronicznego. Biorąc pod uwagę dłuższą perspektywę czasu, zakup złota inwestycyjnego stanowi praktycznie najbezpieczniejszą i najbardziej opłacalną formę lokaty kapitału. Kruszec ten powinien wzbudzić zainteresowanie inwestorów m.in. z tego względu, że:

 • jest fizycznym nośnikiem wartości, której nie ma choćby pieniądz papierowy,

 • nie można go ,,doprodukować”, a więc jego ilość jest ograniczona,

 • chroni przed inflacją,

 • w czasie niepokoju i kryzysu na świecie – jako jedna z niewielu inwestycji – nie traci na wartości,

 • nadal pełni funkcję uniwersalnej waluty – powszechnie akceptowanej na całym świecie,

 • stanowi łatwy sposób na przekazanie majątku kolejnym pokoleniom.

Pewność lokaty kapitału zależy jednak nie tylko od samej specyfikacji przedmiotu inwestycji. Niezwykle ważny jest również wybór wiarygodnego dostawcy złota. Bezpośrednie zawarcie transakcji ze sprawdzonym producentem złota inwestycyjnego, takim jak Mennica Polska (https://www.mennica.com.pl/produkty-inwestycyjne/analiza-rynku-zlota), gwarantuje bezpieczeństwo takiego zakupu. Oferowane tutaj produkty inwestycyjne w postaci złotych monet i sztabek sprostają oczekiwaniom każdego inwestora zainteresowanego fizycznie istniejącym złotem.

 

Copyright © 2009-2018 meskimbyc.pl Wszelkie prawa zastrzeżone | mapa strony