Ranking liceów - Kraków

Loading
Chart
o Ford initial-scale=1, minimum-scale=1, width=device-width initial▼scale=1, minimum▼scale=1, width=device▼width (initial-scale=1, minimum-scale=1, width=device-width%)
NYSE:F

Ford

Company ID [NYSE:F] Last trade:initial-scale=1, minimum-scale=1, width=device-width Trade time:initial-scale=1, minimum-scale=1, width=device-width Value change:initial▼scale=1, minimum▼scale=1, width=device▼width (initial-scale=1, minimum-scale=1, width=device-width%)
Zdarzenie losowe wrogiem w Twoim domu

Decydując się na podpisanie polisy ubezpieczenia mieszkaniowego, kierujemy się przede wszystkim chęcią zabezpieczenia naszego dobytku przed skutkami różnorodnych zdarzeń i wypadków, które zagrażają nam w codziennym życiu. Takie nieprzyjemne sytuacje w przypadku ubezpieczeń mieszkaniowych nazywane są zdarzeniami losowymi i to o nich będziemy dziś rozmawiać. Postaramy się w prosty i przejrzysty sposób przedstawić, czym są zdarzenia losowe, co się do nich konkretnie zalicza i które z nich są objęte ubezpieczeniem mieszkania. Na koniec porozmawiamy również, jak się zachować w sytuacji takiego zdarzenia, by uzyskać pełną pomoc ze strony ubezpieczyciela.

dom4Czym są zdarzenia losowe

W kontekście ubezpieczeń mieszkaniowych za zdarzenia losowe uznaje się wszystkie przyszłe i niepewne zdarzenia o nagłym charakterze, które są niezależne od woli ubezpieczającego i ubezpieczonego, a w wyniku których powstała dana szkoda. Zdarzenia takie są zawsze szczegółowo opisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Na podstawie tego dokumentu określa się, czy dane zdarzenie zalicza się do grupy zdarzeń objętych ochroną przez polisę ubezpieczeniową. Zdarzenia losowe często bywają też określane zamiennie jako zdarzenie ubezpieczeniowe lub wypadek.

Co zalicza się do zdarzeń losowych, a co obejmuje ubezpieczenie mieszkania?

Chcąc odpowiedzieć na to pytanie najłatwiej jest zajrzeć do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia definiowanych przez konkretnego ubezpieczyciela. Bo tak naprawdę nie da się stworzyć jednej spójnej definicji zdarzeń losowych, która byłaby uznawana przez wszystkie firmy ubezpieczeniowe. Każdy ubezpieczycie może definiować takie zdarzenia na swój sposób i zaliczać je do różnych grup. Może więc dojść do sytuacji, iż dane zdarzenie losowe uznawane przez jednego ubezpieczyciela nie będzie zdarzeniem losowym dla innego ubezpieczyciela. Niemniej postaramy się przedstawić parę przykładów sytuacji, które najczęściej są zaliczane przez ubezpieczycieli do zdarzeń losowych.

Do grupy najczęstszych wypadków uznawanych za skutki zdarzeń losowych zaliczyć możemy szkody powstałe na skutek uderzenia pioruna, deszczu nawalnego, gradu, huraganu, śniegu, lawiny, osuwania i zapadania się ziemi oraz trzęsienia ziemi. Poza zjawiskami zależnymi od sił natury, ubezpieczenia mieszkaniowe chronią przeważnie też przed szkodami powstałymi na skutek ognia, dymu, sadzy oraz eksplozji. Kolejna grupa zdarzeń losowych to skutki upadku statku powietrznego, uderzenia pojazdu oraz upadku drzew i masztów.

W ubezpieczeniach mieszkaniowych wyróżnia się też inne sytuacje, które nie są zaliczane do grupy zdarzeń losowych, jednak można się również ubezpieczyć przed ich skutkami. Wymienić tu można skutki przepięcia elektrycznego, czyli gwałtownej zmiany napięcia w sieci elektrycznej, spowodowanego wyładowaniami atmosferycznymi. Przepięcie może doprowadzić do trwałego uszkodzenia naszego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Najczęściej zjawisko to jest odróżniane od skutków uderzenia pioruna i traktowane jest jako ryzyko wymagające dodatkowego ubezpieczenia.

Kolejnym zjawiskiem, które często bywa osobnym elementem ubezpieczenia jest ochrona przed skutkami powodzi. Tutaj również trzeba zwrócić szczególną uwagę na Ogólne Warunki Ubezpieczenia, by dowiedzieć się, czy dany ubezpieczyciel zalicza powódź do zdarzeń losowych tak jak zalanie, czy jest to ryzyko wymagające dodatkowego ubezpieczenia.

Za dodatkowe elementy polisy uznaje się także ochronę przed skutkami takich zdarzeń jak stłuczenie elementów szklanych, dewastacja oraz kradzież z włamaniem. Sytuacje te również stanowią ryzyko wymagające dodatkowego ubezpieczenia.

Jak się zachować w momencie wystąpienia zdarzenia losowego?

Tutaj również podstawowe wytyczne znajdziemy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia konkretnej polisy ubezpieczeniowej i to one będą miały największe znacznie. Jednak generalnie można wyróżnić parę czynności, które będą miały wpływ na procedurę wypłaty odszkodowania. Przede wszystkim w sytuacjach, które zagrażałyby zdrowiu i życiu, a także naszemu majątkowi, powinniśmy niezwłocznie zwrócić się o pomoc do odpowiednich służb. Ich interwencja bardzo często może zapobiec dalszym szkodom. W przypadku takich interwencji trzeba koniecznie uzyskać odpowiednie poświadczenia i dokumenty potwierdzające daną interwencję. Powstałe szkody trzeba też zabezpieczyć (o ile jest to w zakresie naszych możliwości), by ochronić dom przed dalszymi stratami. Warto też pamiętać, by taką szkodę odpowiednio udokumentować, będzie to konieczne do dalszego zgłoszenia wniosku o zaistniałej szkodzie. Powstałe szkody najlepiej zgłosić ubezpieczycielowi jak najszybciej. Wiele firm ubezpieczeniowych w umowach szczegółowo określa maksymalny czas, po jakim taką szkodę można zgłaszać. Można to uczynić telefonicznie lub przez Internet. W wyjątkowych sytuacjach firma ubezpieczeniowa może wysłać swojego przedstawiciela na inspekcję zniszczeń w naszym lokalu, jednak nie zwalnia nas to z obowiązku zabezpieczenia lokalu i uprzątnięcia wnętrz w miarę naszych możliwości.

W przypadku posiadania pakietu Assistance najlepiej niezwłocznie powiadomić ubezpieczyciela o zaistniałej szkodzie i szczegółowo opisać daną sytuację.

Zanim zdecydujesz, co ubezpieczyć w swoim domu koniecznie zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Więcej na temat ubezpieczenia mieszkania przeczytasz na stronie Liberty Direct
 

Copyright © 2009-2018 meskimbyc.pl Wszelkie prawa zastrzeżone | mapa strony